Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2015 z dnia 03.11.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2015  z dnia 03.11.2015 na zakup Komory fitotronowej z wyposażeniem do screeningu  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma T&B Masters s.c. Tomasz Łaszkowski, Bartosz Rodewald,  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.