Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1/2015 - zmiana opisu przedmiotu zamówienia wraz z wydłużeniem terminu składania ofert

Intermag Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 09.12.2015 r. zmiany w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego nr 9/1.1.1/2015 z dnia 07.12.2015 r. na zakup mieszadła laboratoryjnego wysokiej lepkości. Zmianie ulega parametr – „zakres prędkości” w następujący sposób:
 
Specyfikacja przed zmianą:
  • Zakres prędkości od nie mniej niż 10 do co najmniej 2500 obr/min
 
 
Specyfikacja po zmianie:
  • Zakres prędkości od nie mniej niż 10 do nie mniej niż 1500 obr/min
 
Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.12.2015 r. do godz. 15.00.
 
Ujednolicona treść zapytania ofertowego, zawierająca wprowadzone zmiany znajduje się poniżej