BACTIM® FERTIMAX

BACTIM<sup>®</sup> FERTIMAX
MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO FERTYGACJI ROŚLIN POD OSŁONAMI
Zastosowanie
uprawy warzyw i kwiatów pod osłonami w gruncie lub substratach organicznych
Techniki zastosowania
podlewanie, fertygacja lub zraszanie substratu w multiplatach
Dostępne opakowania:
  •     1kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® FERTIMAX zawiera zestaw bakterii oraz ryzosferowych grzybow saprofitycznych. Polecany jest do podlewania i fertygacji warzyw w uprawie pod osłonami oraz do przygotowania rozsad warzyw kapustnych.


Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3245/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

SKŁAD BIOPRAPARATU ZAWARTOŚĆ
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas fluorescens
100 milionów komórek/g (108 jtk/g)
Trichoderma harzianum
Trichoderma reesei
Trichoderma viride
Gliocladium virens
100 milionów komórek/g (108 jtk/g)

Biopreparat BACTIM®  FERTIMAX  nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania bioaktywatora BACTIM® FERTIMAX:

  • Ogranicza rozwój odglebowych chorób grzybowych.

Mikroorganizmy indukują systemiczną odporność roślin dzięki czemu rośliny są mniej podatne na choroby. Chronią system korzeniowy tworząc naturalną barierę przed patogenami odglebowymi.

  • Umożliwia lepsze wykorzystanie nawozów i mniejsze zużycie środków ochrony roślin.

Wspomaga procesy pobierania i transportu składników pokarmowych. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Wspiera procesy udostępniania fosforu potrzebnego do prawidłowego zawiązywania pąków, kwitnienia i zawiązywania owoców.

  • Zwiększa ilość i jakość plonu.

Dostarcza roślinom w całym okresie wegetacji wiele związków biostymulujących i hormonów roślinnych. Aktywnie wspiera procesy wzrostu, rozwoju i plonowania roślin.

 

UPRAWY

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA

SPOSÓB APLIKACJI

JEDNORAZOWE DAWKI

UPRAWY WARZYW

WARZYWA KAPUSTNE

PRODUKCJA ROZSADY:

w 5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie substratu

1g/tacę multiplatu

kilka dni przed wysadzeniem w pole

podlewanie roślin

1g/tacę multiplatu

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1 kg/ha

WARZYWA POD OSŁONAMI – uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady na miejsce stałe

fertygacja lub podlewanie roślin

0,5 kg/ha

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14–21 dni

fertygacja lub podlewanie roślin

0,125–0,250 kg/ha

PAPRYKA, POMIDOR POD OSŁONAMI – uprawa w wełnie mineralnej

 

PRODUKCJA ROZSADY:

w 5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie substratu

1g/tacę multiplatu

10 dni przed ustawieniem rozsady na maty

podlewanie roślin

1g/tacę multiplatu

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

po wstawieniu kostek z rozsadą w maty

fertygacja

0,5 kg/ha

po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

kolejne aplikacje systematycznie, co 14–21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

OGÓREK POD OSŁONAMI – uprawa w wełnie mineralnej

 

PRODUKCJA ROZSADY:
w 3.–5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie substratu

1g/tacę multiplatu

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

po wstawieniu kostek z rozsadą w maty

fertygacja

0,5 kg/ha

po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

kolejne aplikacje systematycznie, co 14–21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI – uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady na miejsce stałe

fertygacja lub podlewanie roślin

0,5 kg/ha

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14–21 dni

fertygacja lub podlewanie roślin

0,125–0,250 kg/ha

 

Ł