BACTIM® LIŚCIE

BACTIM<sup>®</sup> LIŚCIE
Nawóz ograniczający źródła infekcji sprawcy parcha jabłoni
Zastosowanie
jabłonie
Techniki zastosowania
opryskiwanie drzew przed opadnięciem liści
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® LIŚCIE to nawóz ograniczajacy źródła infekcji sprawcy parcha jabłoni.

 

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH WYRAŻONA W:      [% m/m] [g/l]
Azot (N) całkowity 15 165
Azot (N) amidowy (NH2) 15 165


 

 

Nawóz wzbogacony jest w FORMUŁĘ FAST – konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp.

FORMUŁA FAST ZAWARTOŚĆ MIKROORGANIZMÓW
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp. 2,5x109 jtk/ml

Korzyści ze stosowania bioaktywatora BACTIM® LIŚCIE: 

·         przyspieszenie mineralizacji (rozkładu) opadłych z drzew liści

·         ograniczenie wielkości źródła infekcji grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni

        - ograniczenie możliwości dojrzewania owocników

        - mniejszy potencjał infekcyjny sadu

        - niższe koszty ochrony sadu

·         niższy poziom pozostałości środków ochrony roślin w owocach

·         mniejsze prawdopodobieństwo powstania odporności grzyba sprawcy parcha jabłoni na fungicydy

·         poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby

·         mniejsze skażenie środowiska nawozami azotowymi

Zakres stosowania Dawka preparatu/
Ilość cieczy roboczej
Uwagi

Nawóz stosować na drzewa tuż przed opadaniem liści z drzew (po pierwszym silniejszym przymrozku).

polecane stężenie nawozu BACTIM® LIŚCIE – 0,4%
(0,4 l nawozu/100 l cieczy roboczej).

Nawóz należy stosować w 500 do 800 l cieczy użytkowej roboczej/ha, zależnie od wielkości koron drzew.

  • w czasie opryskiwania unikać nadmiernego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem
  • w przypadku opryskiwania liści leżących na glebie zalecane jest opryskiwanie średniokropliste

Nawóz może być także zastosowany na liście leżące na glebie, tuż po opadaniu ich z drzew.

2,0 l/ha powierzchni opryskiwanej.

Nawóz należy stosować w 300–400 l cieczy użytkowej roboczej/ha, przy użyciu belki herbicydowej.

Ł