BACTIM VECTOR

BACTIM VECTOR
Mikoryzacja systemu korzeniowego
Zastosowanie
drzewa owocowe
Techniki zastosowania
zaprawianie podkładek, zaprawianie nasion podkładek

Biopreparat BACTIM VECTOR jest szczególnie polecany do mikoryzacji systemu korzeniowego oraz ograniczania szkodliwości guzowatości korzeni na wegetatywnych i generatywnych podkładkach drzew owocowych.
BACTIM VECTOR ma działanie zapobiegawcze, nie ogranicza szkodliwości guzowatości korzeni w przypadku, gdy rośliny były zakażone przez Agrobacterium tumefaciens przed zaprawieniem preparatem.

 

SKŁAD BIOPREPARATU   ZAWARTOŚĆ  MIKROORGANIZMÓW
Komponent A Glomus sp. minimum: 48%
Komponent B Rhizobium sp. minimum: 109 jtk/ml

Mikroorganizmy zawarte w preparacie mają wielokierunkowe działanie na rośliny oraz glebę.

 

Bakterie z rodzaju Rhizobium:

  • wypieranie patogenicznych mikroorganizmów z ryzosfery roślin
  • tworzenie biofilmu na systemie korzeniowym podkładek
  • konkurencja o miejsce i pokarm z mikroorganizmami patogenicznymi
  • bezpośrednia interakcja z bakteriami chorobotwórczymi

Grzyby mikoryzowe:

  • poprawa zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
  • indukcja mechanizmów odporności
  • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby
  • zwiększenie bioróżnorodności gleby

Zaprawianie podkładek:
Korzenie zaprawianych roslin - podkładek (jesli je przycieto, to zaraz po przycieciu) zanurzyć w przygotowanej cieczy roboczej, tak aby ciecz robocza siegała, około 10–20 cm ponad najwyżej położone korzenie lub szyjkę
korzeniową, starać się dokładnie pokryć zawiesiną wszystkie zaprawiane sadzonki z pęczka zaprawionych korzeni roslin: nie przycinać, nie wystawiać na bezposrednie działanie słońca, nie dopuszczać do ich przesuszenia. Zaprawione rosliny niezwłocznie wysadzić lub zadołować w wilgotnym torfie/glebie.

Zaprawianie nasion podkładek:
Nasiona zaprawiać przez całkowite zanurzenie nasion w przygotowanej cieczy roboczej, czas moczenia nasion w cieczy roboczej powinien wynosic, co najmniej 5 min,zaprawione, jeszcze wilgotne nasiona natychmiast wysiać.