BACTIM® VECTOR

BACTIM<sup>®</sup> VECTOR
MIKORYZACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO
Zastosowanie
drzewa owocowe
Techniki zastosowania
zaprawianie podkładek, zaprawianie nasion podkładek
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® VECTOR to biopreparat szczególnie polecany do mikoryzacji systemu korzeniowego oraz poprawy składu mikrobiomu ryzosfery podkładek generatywnych i wegetatywnych drzew owocowych.

Biopreparatu BACTIM® VECTOR nie stosować na roślinach porażonych lub podejrzanych o porażenie przez guzowatość korzeni.

Biopreparat dostarczany jest do Odbiorców w postaci dwupaku, zawierającego komponent A i B:
 

SKŁAD BIOPREPARATU   ZAWARTOŚĆ  MIKROORGANIZMÓW
Komponent A Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11
minimum: 48%
Komponent B Rhizobium sp.

minimum: 109 jtk/ml

 

Mikroorganizmy zawarte w preparacie mają wielokierunkowe działanie na rośliny oraz glebę.

Bakterie z rodzaju Rhizobium:

o   wypieranie szkodliwych mikroorganizmów z ryzosfery roślin

o   tworzenie biofilmu

§  na systemie korzeniowym

§  na szyjce korzeniowej

o   konkurencja z mikroorganizmami szkodliwymi

§  miejsce

§  pokarm

o   sanityzacja systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej podkładek

 

Grzyby mikoryzowe:

o   poprawa zaopatrzenia roślin

§  w składniki pokarmowe głownie fosfor i cynk

§  wodę

o   indukcja mechanizmów odporności

§  ISR

§  SAR

o   poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby

§  synteza glomalin

o   zwiększenie bioróżnorodności gleby

o   ograniczanie skutków choroby replantacyjnej

 

Zaprawianie podkładek:
Korzenie zaprawianych roslin - podkładek (jesli je przycieto, to zaraz po przycieciu) zanurzyć w przygotowanej cieczy roboczej, tak aby ciecz robocza siegała, około 10–20 cm ponad najwyżej położone korzenie lub szyjkę korzeniową, starać się dokładnie pokryć zawiesiną wszystkie zaprawiane sadzonki z pęczka zaprawionych korzeni roslin: nie przycinać, nie wystawiać na bezposrednie działanie słońca, nie dopuszczać do ich przesuszenia. Zaprawione rosliny niezwłocznie wysadzić lub zadołować w wilgotnym torfie/glebie.

Zaprawianie nasion podkładek:
Nasiona zaprawiać przez całkowite zanurzenie nasion w przygotowanej cieczy roboczej, czas moczenia nasion w cieczy roboczej powinien wynosic, co najmniej 5 min,zaprawione, jeszcze wilgotne nasiona natychmiast wysiać.

Ł