BACTIM VIGOR

BACTIM VIGOR
MIKROBIOLOGICZNY STYMULATOR POTENCJAŁU PLONOWANIA
Zastosowanie
uprawy warzyw, uprawy sadownicze, ziemniaki
Techniki zastosowania
oprysk gleby i roślin, fertygacja, podlewanie
Dostępne opakowania:
  •     1kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM VIGOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii, grzybów ryzosferowych oraz drożdży. Biopreparat można stosować przez opryskiwanie gleby przed siewem lub sadzeniem roślin, opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji, podlewanie lub fertygację roślin (warzyw, krzewów i drzew owocowych).

BACTIM VIGOR jest szczególnie polecany do opryskiwania i podlewania gleby po odkażaniu chemicznym.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3248/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
                                                                        

SKŁAD BIOPREPARATU ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 19
Trichoderma harzianum TH01
Trichoderma viride TV 03
Pichia pastoris PP 59
7,5%
102 miliony komórek/g
10,2x107 jtk/g
Biopreparat BACTIM VIGOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. 
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania bioaktywatora BACTIM VIGOR:

  • Zwiększa odporność warzyw polowych oraz drzew i krzewów owocowych na stresy abiotyczne i biotyczne.

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zwiększają odporność na stres wywołany suszą, wysokim zasoleniem oraz niską temperaturą. Ograniczają również możliwość rozwoju groźnych patogenow w glebie oraz indukują naturalne mechanizmy odporności roślin.

  • Poprawia strukturę gleby i zwiększa dostępność składników pokarmowych z gleby.

Bakterie i grzyby zawarte w biopreparacie są dla roślin źródłem wielu substancji, w tym substancji silnie biostymulujących. Produkują one między innymi hormony roślinne, elicitory, siderofory i inne substancje wpływające bezpośrednio i pośrednio na metabolizm uprawianych roślin, aktywnie stymulując ich wzrost. Zastosowanie biopreparatu zwiększa bioróżnorodność gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

  • Poprawia jakość i trwałość pozbiorczą plonów.

Zwiększając pobieranie składników pokarmowych oraz wody z gleby – biopreparat korzystnie wpływa na poziom odżywienia roślin, a tym samym na wzrost i rozwój roślin, parametry jakościowe plonu (m.in. zawartość cukrów, witaminy C, karotenoidów) i jego trwałość pozbiorczą.

 

UPRAWY ZALECANE TERMINY STOSOWANIA SPOSÓB APLIKACJI JEDNORAZOWE DAWKI
UPRAWY ROLNICZE
ZIEMNIAK przed sadzeniem sadzeniaków oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

przed obsypywaniem roślin oprysk roślin i gleby

1–2 kg/ha

UPRAWY SADOWNICZE

JABŁOŃ, GRUSZA

w pierwszym roku stosowania: systematycznie co miesiąc, od fazy zielonego pąka (BBCH 56) do czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 7374)

w kolejnych latach stosowania:
po ruszeniu wegetacji oraz po opadzie czerwcowym (BBCH 7374)

opryskiwanie gleby przy użyciu belki herbicydowej lub podlewanie drzew przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

CZEREŚNIA I WIŚIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA

w pierwszym roku stosowania: systematycznie co miesiąc, od fazy zielonego pąka (BBCH 56) do opadania zawiązków (BBCH 7374)

w kolejnych latach stosowania:
po ruszeniu wegetacji oraz po opadzie zawiązków (BBCH 7374)

opryskiwanie gleby przy użyciu belki herbicydowej lub podlewanie drzew przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

MALINA JESIENNA (OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH)

w pierwszym roku stosowania:
od ruszenia wegetacji do początku rozwoju owoców (BBCH 71–73), raz w miesiącu

w kolejnych latach stosowania:
około 4 tygodnie po ruszeniu wegetacji oraz na początku rozwoju owoców
(BBCH 71–73)

podlewanie krzewów przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

MALINA LETNIA (OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH)

– w pierwszym roku stosowania:
od ruszenia wegetacji do początku rozwoju owoców (BBCH 71–73), raz w miesiącu

w kolejnych latach stosowania:
około 4 tygodnie po ruszeniu wegetacji, na początku rozwoju owoców (BBCH 71–73) oraz bezpośrednio po zbiorach owoców

podlewanie krzewów przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
TRUSKAWKA

NA PLANTACJACH OWOCUJACYCH:
po ruszeniu wegetacji (faza BBCH 13)
w fazie białego pąka (BBCH 58–59)
po zbiorach (BBCH 89)

podlewanie roślin przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

NA PLANTACJACH ZAŁOŻONYCH Z SADZONEK FRIGO:
po przyjęciu się sadzonek
drugi w fazie białego pąka
(BBCH 58–59)

podlewanie roślin przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
UPRAWY WARZYW
BURAK ĆWIKŁOWY przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

CEBULA przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

2 kg/ha

3–4 tygodnie po wschodach roślin

oprysk gleby (zabieg wykonać przed

spodziewanym deszczem lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu)

2 kg/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA przed formowaniem redlin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

korzenie zaczynają się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

OGÓREK przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

PAPRYKA, POMIDOR

PRODUKCJA ROZSADY: po pikowaniu

podlewanie roślin (po zabiegu nie dopuszczać do nadmiernego przesuszenia podłoża)

100–150 g/
1000 roślin
(roztwór 0,2–0,3%)

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą) 1–2 kg/ha
SELER PRODUKCJA ROZSADY: faza 3.–4. liścia podlewanie roślin

1–2 kg/ha

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

UPRAWA W GRUNCIE: faza 7. liścia – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 17–42) oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

polowe uprawy roślin ozdobnych

przed siewem, sadzeniem roślin oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać)

1–2 kg/ha

w trakcie okresu wegetacji

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

fertygacja (w oddzielnym cyklu fertygacyjnym, gdy powierzchniowa warstwa gleby nagrzała się do co najmniej 10oC)

1–2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

Ł