BACTIM® VIGOR

BACTIM<sup>®</sup> VIGOR
Mikrobiologiczny stymulator potencjału plonowania
Zastosowanie
warzywa, krzewy i drzewa owocowe
Techniki zastosowania
oprysk gleby i roślin, podlewanie, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     1kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® VIGOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii, grzybów ryzosferowych oraz drożdży. Biopreparat można stosować przez opryskiwanie gleby przed siewem lub sadzeniem roślin, opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji, podlewanie lub fertygację roślin (warzyw, krzewów i drzew owocowych).

BACTIM® VIGOR jest szczególnie polecany do opryskiwania i podlewania gleby po odkażaniu chemicznym.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3248/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
                                                                        

SKŁAD BIOPREPARATU ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 19
Trichoderma harzianum TH01
Trichoderma viride TV 03
Pichia pastoris PP 59
7,5%
102 miliony komórek/g
10,2x107 jtk/g
Biopreparat BACTIM® VIGOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.  Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania bioaktywatora BACTIM® VIGOR:

 • Zwiększa odporność warzyw polowych oraz drzew i krzewów owocowych na stresy abiotyczne i biotyczne.

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zwiększają odporność na stres wywołany suszą, wysokim zasoleniem oraz niską temperaturą. Ograniczają również możliwość rozwoju groźnych patogenow w glebie oraz indukują naturalne mechanizmy odporności roślin.

 • Poprawia strukturę gleby i zwiększa dostępność składników pokarmowych z gleby.

Bakterie i grzyby zawarte w biopreparacie są dla roślin źródłem wielu substancji, w tym substancji silnie biostymulujących. Produkują one między innymi hormony roślinne, elicitory, siderofory i inne substancje wpływające bezpośrednio i pośrednio na metabolizm uprawianych roślin, aktywnie stymulując ich wzrost. Zastosowanie biopreparatu zwiększa bioróżnorodność gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

 • Poprawia jakość i trwałość pozbiorczą plonów.

Zwiększając pobieranie składników pokarmowych oraz wody z gleby – biopreparat korzystnie wpływa na poziom odżywienia roślin, a tym samym na wzrost i rozwój roślin, parametry jakościowe plonu (m.in. zawartość cukrów, witaminy C, karotenoidów) i jego trwałość pozbiorczą.

 

UPRAWY ZALECANE TERMINY STOSOWANIA SPOSÓB APLIKACJI JEDNORAZOWE DAWKI
UPRAWY ROLNICZE
ZIEMNIAK przed sadzeniem sadzeniaków oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

przed obsypywaniem roślin oprysk roślin i gleby

1–2 kg/ha

UPRAWY SADOWNICZE

JABŁOŃ, GRUSZA

w pierwszym roku stosowania: systematycznie co miesiąc, od fazy zielonego pąka (BBCH 56) do czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 7374)

w kolejnych latach stosowania:
po ruszeniu wegetacji oraz po opadzie czerwcowym (BBCH 7374)

opryskiwanie gleby przy użyciu belki herbicydowej lub podlewanie drzew przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

CZEREŚNIA I WIŚIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA

w pierwszym roku stosowania: systematycznie co miesiąc, od fazy zielonego pąka (BBCH 56) do opadania zawiązków (BBCH 7374)

w kolejnych latach stosowania:
po ruszeniu wegetacji oraz po opadzie zawiązków (BBCH 7374)

opryskiwanie gleby przy użyciu belki herbicydowej lub podlewanie drzew przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

MALINA uprawy bez fertygacji 

 

MALINA JESIENNA odmiany owocujące na pędach jednorocznych: 

 • Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści
 • pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

podlewanie krzewów przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

MALINA LETNIA  odmiany owocujące na pędach dwuletnich: 

 • pękanie pąków

podlewanie krzewów przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
TRUSKAWKA  uprawy bez fertygacji

TRUSKAWKAodmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące:

 • Jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek
 • Wosna: po wznowieniu wegetacji
 • Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie paków na przyszły sezon

Opryskiwać rośliny i glebę (oprysk grubokroplisty). Po aplikacji wykonac deszczowane. Przy braku mozliwosci deszczowania stosować tuż przed spodziewanym deszczem lub w czasie mżawki. 

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

TRUSKAWKAodmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące:

 • Wiosna: po wznowieniu wegetacji (temp. gleby powyżej 100C)
 • biały pąk
 • początek rozwoju owoców
 • po zbiorach

Opryskiwać rośliny i glebę (oprysk grubokroplisty). Po aplikacji wykonac deszczowane. Przy braku mozliwosci deszczowania stosować tuż przed spodziewanym deszczem lub w czasie mżawki.

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
TRUSKAWKA  uprawy fertygowane

TRUSKAWKAodmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek doniczkowanych:

 • Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowyc
 • Wiosna: po wznowieniu wegetacji (temp. gleby powyżej 10°C)
 • początek kwitnienia
 • po zbiorach
podlewanie roślin przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

TRUSKAWKAplantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo:

 • po posadzeniu – przyjmowanie się sadzonek (temp. gleby powyżej 10°C)
 •  rozwój liści i kwiatostanów
 • po zbiorach  
podlewanie roślin przez system nawadniania

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
TRUSKAWKA  produkcja sadzonek Produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych:
 • Jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek
 • Wiosna: po wznowieniu wegetacji (temp. gleby powyżej 10°C)
 • Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek.
Opryskiwać rośliny i glebę (oprysk grubokroplisty).

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

Produkcja sadzonek doniczkowanych:

 • POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek
 • POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: po wznowieniu wegetacji (temp. gleby powyżej 10°C)
Opryskiwać rośliny i glebę (oprysk grubokroplisty).

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

Produkcja sadzonek frigo:

 • Jesień w roku sadzenia: po przyjęciu się sadzonek
 • Wiosna: po wznowieniu wegetacji (temp. gleby powyżej 10°C)
 • Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek
Opryskiwać rośliny i glebę (oprysk grubokroplisty).

2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)
UPRAWY WARZYW
BURAK ĆWIKŁOWY przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

CEBULA przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

2 kg/ha

3–4 tygodnie po wschodach roślin

oprysk gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu)

2 kg/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA przed formowaniem redlin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

korzenie zaczynają się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

OGÓREK przed siewem nasion oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

PAPRYKA, POMIDOR

PRODUKCJA ROZSADY: po pikowaniu

podlewanie roślin (po zabiegu nie dopuszczać do nadmiernego przesuszenia podłoża)

100–150 g/
1000 roślin
(roztwór 0,2–0,3%)

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą) 1–2 kg/ha
SELER PRODUKCJA ROZSADY: faza 3.–4. liścia podlewanie roślin

1–2 kg/ha

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

UPRAWA W GRUNCIE: faza 7. liścia – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 17–42) oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

polowe uprawy roślin ozdobnych

przed siewem, sadzeniem roślin oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać)

1–2 kg/ha

w trakcie okresu wegetacji

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

fertygacja (w oddzielnym cyklu fertygacyjnym, gdy powierzchniowa warstwa gleby nagrzała się do co najmniej 10oC)

1–2 kg/ha

(maksymalne stężenie
10 g/100 l wody)

Ł