BACTIM MIXER

Bioaktywator podłoży – mikrobiologiczny preparat do podłoży

BACTIM STARTER

Bioaktywator wschodów – mikrobiologiczny preparat do zaprawiania nasion

BACTIM RUTER

Bioaktywator rozsady

BACTIM FERTIMAX

Bioaktywator wzrostu

BACTIM RECEPTOR

Bioaktywator anty nicienie

BACTIM VIGOR

Bioaktywator potencjału

BACTIM SŁOMA

Biopreparat inicjujący i przyspieszający rozkład resztek pożniwnych