Produkty

BACTIM® MIXER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO WZBOGACANIA PODŁOŻY

BACTIM® STARTER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO ZAPRAWIANIA NASION

BACTIM® FERTIMAX

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO FERTYGACJI ROŚLIN POD OSŁONAMI

BACTIM® RECEPTOR

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT OGRANICZAJĄCY SZKODLIWOŚĆ NICIENI

BACTIM® VIGOR

MIKROBIOLOGICZNY STYMULATOR POTENCJAŁU PLONOWANIA

BACTIM® SŁOMA

INICJUJE I PRZYSPIESZA ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

BACTIM® RADINET

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA ROZSADY

BACTIM® VECTOR

MIKORYZACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO

BACTIM® VECTOR BLUE

Poprawa mikrobiomu ryzosfery korzeni i fylosfery pędów na sadzonkach borówki wysokiej.

BACTIM® GLEBA

Skuteczna rewitalizacja gleb

BACTIM® LIŚCIE

Nawóz ograniczający źródła infekcji sprawcy parcha jabłoni

BACTIM®TERRASTART

Unikalne połączenie nawozu granulowanego i formuły SAFE-P

Ł