Nazwa:
TYTANIT®

Kategoria:
Stymulator plonu

Składniki pokarmowe:

Składniki Zawartość [g/l] Zawartość w % wagowych
Tytan (Ti) 8,5 0,8


 
Opis:

TYTANIT® Mineralny stymulator wzrostu – DECYZJA MR i RW nr S-237b/16

 • Zwiększenie ilości i poprawa jakości plonu
 • Efektywne kwitnienie, zapylenie, zawiązywanie nasion i owoców
 • Szybsza fotosynteza i lepsze pobieranie składników pokarmowych
   

Dostępne opakowania:

 • 0.20 l
 • 0.50 l
 • 1 l
 • 5 l
 • 20 l

Instrukcja stosowania i przechowywania mineralnego stymulatora wzrostu TYTANIT®:

TYTANIT® zawiera 0,8% (m/m) tytanu (Ti) (8,5 g Ti w 1 litrze stymulatora).
Stosować dolistnie w postaci roztworu wodnego. Pokryć roztworem dokładnie całą powierzchnię liści. TYTANIT® można stosować w postaci roztworu wodnego:

 • pojedynczo lub łącznie z mocznikiem,
 • siarczanem magnezu,
 • innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin).

 

Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Nie przekraczać zalecanych dawek.
 

----------> Pełny opis i instrukcja stosowania produktu <---------