Publikacje

 • Program dla ferm brojlerów kurzych 02.10.2018

  W związku z narastającą presją ustawodawczą oraz konsumencką na produkty mięsne o jak najlepszej jakości oraz jak najbardziej ekologiczne (czyt. hodowla z jak najmniej stosowaną antybiotykoterapią), hodowcy dążą do zabezpieczania oraz otrzymywania jak najlepszych efektów hodowlanych bazując na preparatach naturalnych. Produkty INTERMAG z racji swoich właściwości oraz sposobu działania pozwalają zapobiegać powszechnie występujących chorobom oraz uzyskiwać wyniki hodowlane na poziomie tych ferm gdzie używane są jedynie środki farmaceutyczne. Bazując na naszych doświadczeniach naukowych oraz praktyce współpracujących z nami lekarzy weterynarii, przygotowaliśmy program wraz z legendą do stosowania dodatków prozdrowotnych u brojlera kurzego.

  Czytaj więcej
 • SUPLEXAN INTRO – szybki wzrost indyka 01.02.2016

  Producenci brojlera indyczego bardzo często uskarżają się na nierównomierny wzrost drobiu w swoich stadach, co skutkują przedłużającym się odchowem i stratami ekonomicznymi. Brak szybkiej resorpcji woreczka żółtkowego to jedna z przyczyn,a powiązana jest z niedopatrzeniami początkowego okresu odchowu. Aby zapobiegać stratom, INTERMAG przygotował doskonałe i sprawdzone rozwiązanie – produkt SUPLEXAN® INTRO.

  Czytaj więcej
 • Cienkie skorupy jaj 30.06.2015

  W trakcie chowu nioski, hodowcy bardzo często spotykają się z przypadkami cienkich skorup jaj co powoduje stan podwyższonej ilości „stłuczek” w okresie transportu. Tego typu zaburzenie wynika najczęściej z obniżonego poziomu wchłaniania wapnia z paszy lub/oraz mniejszej zawartości tego mikroelementu w dawce pokarmowej. Dodatkowo często dołączają się nieprawidłowości w gospodarce witaminowej – szczególnie ubytki Witaminy D3.

  Czytaj więcej
 • Respival - dodatkowa pomoc przy upałach 30.06.2015

  W czasie stresu cieplnego, hodowcy bardzo często stosują produkty z elektrolitami mającymi na celu odpowiednie przygotowanie ptaków do upałów. Jednak tego typu terapia nie zapobiega występującemu wówczas wysokiemu zapyleniu i co za tym idzie niedrożnym drogom oddechowym. Aby ułatwić ptakom oddychanie oraz zapobiec zmniejszeniu pobrania paszy i wody, INTERMAG przygotował produkt RESPIVAL.

  Czytaj więcej
 • KOKCIDIN – bezkarencyjny produkt na kokcydiozę 02.04.2015

  W końcowym okresie tuczu hodowcy brojlera borykają się z problemem kokcydiozy, której zapobieganie chemiczne jest utrudnione ze względu na wysoki koszt takiej kuracji oraz karencję kokcydiostatyków. Celem ochrony stada w tym krytycznym momencie, INTERMAG proponuje swój flagowy, naturalny produkt KOKCIDIN.

  Czytaj więcej
 • Problem z krótkim okresem nieśności u kur 11.02.2015

  W nowoczesnej hodowli nioski towarowej, producenci spotykają się z problemem zbyt krótkiego okresu nieśności. Jedną z główną przyczyn tego stanu rzeczy jest żywienie paszą wysokoenergetyczną. Tak sformułowana diagnoza stawia hodowcę przed wydaje się sytuacją bez wyjścia. Droższa pasza (używanie pszenicy w zamian za kukurydzę; dodawanie do pasz surowców bogatych we włókno) lub korekta efektów produkcyjnych stada. Wybrnięciem z tego typu sytuacji jest wspomaganie organizmu ptaka w regulacji czynności wątroby i trzustki. Narządy te poprzez swoje funkcje detoksykacyjne, metaboliczne, filtracyjne, magazynujące oraz trawienne w głównej mierze stanowią o prawidłowym procesie hodowli. W przypadkach dużego obciążenia tych organów poprzez żywienie, intensywny cykl hodowlany czy antybiotykoterapię dochodzi do zaburzeń mogących prowadzić do syndromu zwyrodnienia wątroby a w wielu przypadkach właśnie do skrócenia okresu nieśności.

  Czytaj więcej
 • Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy 17.02.2014

  Dla współczesnej produkcji drobiarskiej jednym z największych wyzwań pozostają efektywne metody profilaktyki i zwalczania kokcydiozy. Wyniki krajowych badań przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB wskazują, iż ziołowe dodatki paszowe mogą stanowić część programu prewencji kokcydiozy.

  Czytaj więcej
 • Sposób na stres cieplny 03.02.2014

  Stres cieplny u drobiu w warunkach polskich jest problemem pojawiającym się w czasie letnich upałów, gdy temperatury przekraczają 30°C. Stres powoduje obniżenie spożycia paszy oraz zwiększenie pobrania wody. Przedłużające się niekomfortowe warunki termiczne doprowadzają do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz obniżenia produkcyjności zwierząt . U kurcząt brojlerów w warunkach stresu cieplnego obserwujemy obniżenie przyrostów, zmniejszenie wykorzystania paszy oraz pogorszenie jakości tuszki, natomiast nioski zmniejszają przede wszystkim produkcję jaj.

  Czytaj więcej