Publikacje

 • Pomoc w okresie wycieleń 30.06.2015

  U krów po porodzie, wraz z początkiem laktacji rozpoczyna się sekrecja siary. Dzienna dawka pokarmowa jest często niewystarczająca przy gwałtownym zapotrzebowaniu na wapń, które pojawia się w tym okresie, a brak odpowiedniego przygotowania zwierzęcia skutkuje pojawieniem się hipokalcemii.

  Czytaj więcej
 • Powracająca ketoza 30.06.2015

  Ujemny bilans energetyczny a w jego następstwie subkliniczna ketoza jest częstą chorobą metaboliczną rozwijającą się u krów o wysokim potencjale produkcji mleka. Przyczynia się do znacznego zmniejszenia wydajności i wzrostu wrażliwości na wiele chorób takich jak mastitis, metritis i przemieszczenie trawieńca.

  Czytaj więcej
 • Warto dbać o wątrobę 04.05.2015

  W nowoczesnej hodowli bydła mlecznego, producenci spotykają się z problemem zbyt krótkiego okresu użytkowania krowy. Jedną z główną przyczyn tego stanu rzeczy jest żywienie paszą wysokoenergetyczną i wysokobiałkową. Aby nie zmieniać dawki pokarmowej i wydłużyć okres użytkowania, pomocne może okazać się wspomaganie organizmu zwierzęcia w regulacji czynności wątroby oraz trzustki.

  Czytaj więcej
 • Skuteczna inseminacja 10.04.2015

  Okres wiosenny to czas kiedy inseminacja bydła jest najbardziej korzystna z punktu widzenia ekonomii produkcji mleka. Jednak wielu hodowców boryka się wtedy z problemem tzw. „cichej rui”. Nader często przypadłość ta dotyka wysokowydajne krowy mleczne, u których stwierdza się niedobory energii. Przyczyną zjawiska są także błędy żywieniowe i niedostateczne zbilansowanie dawki pokarmowej. Niedobór aminokwasów egzogennych skutkuje powstawaniem nadmiernej ilości jonów amonowych, co w konsekwencji negatywnie wpływa na rozród.

  Czytaj więcej
 • Ketoza i syndrom stłuszczonej wątroby 22.01.2014

  Ketoza jest częstą chorobą metaboliczną występującą u krów o wysokim potencjale produkcji mleka, będącą następstwem ujemnego bilansu energetycznego i nieprawidłowych przemian metabolicznych związanych z niedoborem energii. Z badań wynika, że na fermie o średniej wydajności 6000 kg mleka za 305 dni laktacji, ketoza występuje u 20% krów. Największe ryzyko ketozy występuje pomiędzy 10 a 50 dniem laktacji.

  Czytaj więcej
 • Biegunka cieląt 17.01.2014

  Syndrom biegunkowy to istotny problem odchowu cieląt. Pierwsze zachorowania pojawiają się już w 1-4 dniu życia i przyczyny w wystąpieniu tak wczesnych zachorowań o charakterze wirusowym czy bakteryjnym należy szukać w zaniedbaniach w pojeniu siarą lub w słabej jakości siary.

  Czytaj więcej