Preparaty specjalistyczne w profilaktyce prozdrowotnej królików

SUPLEXAN Karni

Stymulator apetytu

SUPLEXAN Ren

Lepsza diureza i praca nerek

RESPIVAL

Produkt ułatwiający oddychanie w trakcie upałów

SUPLEXAN Hepa

Poprawa funkcjonalności wątroby