Preparaty specjalistyczne w profilaktyce prozdrowotnej trzody chlewnej

SUPLEXAN Karni

Stymulator apetytu

SUPLEXAN Ren

Lepsza diureza i praca nerek

DISSOLVIT

Utrzymywanie stałego, wysokiego pH wody

SUPLEXAN AntyStres

Antystresowo w trakcie upałów

SUPLEXAN Hepa

Poprawa funkcjonalności wątroby