KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze


 

Dostępne opakowania:

 •   1 l
 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego bardzo szybko dostarcza roślinom potas.
 

Składniki g/l  % (m/m)
Azot (N) całkowity 44 3,0
azot (N) amidowy (NH2) 44 3,0
Tlenek potasu (K2O) 400 27,0


KALPRIM stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem potasu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych i uprawowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie pH, niska wilgotność gleby, wysoka zawartość wapnia i/lub magnezu, gleby średnie i ciężkie, wysoka intensywność oświetlenia). 
KALPRIM stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza potas łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.


Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru potasu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość potasu (ukryte niedobory).

Potas (K) dostarczany w nawozie KALPRIM korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • prawidłową gospodarkę wodną roślin
 • zwiększenie tolerancji roślin na suszę
 • zwiększenie zimo- i mrozoodporności
 • zwiększenie odporności na choroby 
 • zwiększenie zawartości węglowodanów, kwasów organicznych, białek, karotenu oraz witamin B1 i C
 • poprawę wartości konsumpcyjnej (smak, zapach, barwa, wielkość) organów spichrzowych, takich jak korzenie, bulwy, cebule oraz owoców i nasion
 • obniżenie zawartości szkodliwych azotynów oraz azotanów w plonie.

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować KALPRIM w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Interwencyjnie – stosować KALPRIM w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru potasu na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach. Zastosowanie nawozu KALPRIM jest niezbędne także w przypadku okresowych niedoborów wody. Wykonywać 2–3 zabiegi co 5–7 dni w dawce 3–6 l/ha.

 

Profilaktycznie – stosować KALPRIM w terminach i dawkach przedstawionych poniżej.

 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.

PSZENICA, PSZENŻYTO
Liczba zabiegów: 1–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

3–6 l/ha

Wiosna
◇ ozime krzewienie (BBCH 22–29)
     jare faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)

3–6 l/ha
◇ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49) 3–6 l/ha
◆ początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65) 3–6 l/ha

JĘCZMIEŃ przeznaczony na pasze oraz dla przemysłu spożywczego
Liczba zabiegów: 1–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha

Wiosna
◇ ozime  początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
     jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

3–6 l/ha

 faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego  (BBCH 39–45)

3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 3–6 l/ha

JĘCZMIEŃ BROWARNY przeznaczony do produkcji słodu jęczmiennego
Liczba zabiegów: 1–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha

Wiosna
◇ ozime  początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

3–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego  (BBCH 39–45)

3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 3–6 l/ha

ŻYTO
Liczba zabiegów: 1–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha

Wiosna
◇ ozime  początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

3–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51)

3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–6 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha
◆ początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 3039) 3–6 l/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

3–6 l/ha

Wiosna
◇ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
    jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)

3–6 l/ha

◇ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

3–6 l/ha
◆ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 3–6 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

3–6 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 3–6 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

3–6 l/ha

◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39)

3–6 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 3–6 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)

3–6 l/ha

◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem

3–6 l/ha
◆ widoczny wierzchołek wiechy – kwitnienie, początek pylenia, widoczne znamiona słupków
(BBCH 53–63) w przypadku wykonywania ochrony insektycydowej i/lub fungicydowej w okresie rozwoju wiechy i kwitnienia
3–6 l/ha

BURAK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

3–6 l/ha

◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

3–6 l/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 3–6 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

3–6 l/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

3–6 l/ha

◆ bulwy osiągają 40% typowej masy (BBCH 44)

3–6 l/ha

◆ bulwy osiągają 50–60% typowej masy (BBCH 45–46)

3–6 l/ha

◆ bulwy osiągają 70% typowej masy (BBCH 47)

3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 80–90% typowej masy (BBCH 48–49) 3–6 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 21–23)

3–6 l/ha

◆ pierwsze pąki kwiatowe powiększonewidoczne pierwsze płatki (BBCH 55–59)

3–6 l/ha
◆ rozwój strąków i nasion – do fazy gdy około 70% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 70–77) 3–6 l/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 3–6 l/ha

JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 1–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–6 l/ha

◇ różowy pąk (BBCH 57)

3–6 l/ha

◇ koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 69)

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 77–78)

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 91–93)  3–6 l/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–6 l/ha

◇ biały pąk (BBCH 57)

3–6 l/ha

◇ koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 69)

3–6 l/ha

◆ początek opadania owoców – średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 73–74)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 76–78)

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania owoców (BBCH 81–85)

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

CZEREŚNIA, WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◇ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

3–6 l/ha

◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 

3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA
Liczba zabiegów: 6–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72)

3–6 l/ha

◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76)

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)

3–6 l/ha

◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81)

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców  3–6 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych   
Liczba zabiegów: 7–10. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają długość 10–30% długości końcowej (BBCH 31–33)

3–6 l/ha

◇ pędy osiągają długość 70–90% długości końcowej (BBCH 37–39)

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 71–76), 2 zabiegi co 5–7 dni

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców – pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77–81)

3–6 l/ha

◆ początek wybarwiania – po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–899) 2–3 zabiegi co 5–7 dni

3–6 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–6 l/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 7–9. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów końcowej (BBCH 13–39), 2 zabiegi co 10–14 dni

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców (BBCH 71–76), 2 zabiegi co 5–7 dni

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców – pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77–81)

3–6 l/ha

◆ początek wybarwiania – po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–899) 2 zabiegi co 5–7 dni

3–6 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–6 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 5–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35), 2 zabiegi co 14–21 dni

3–6 l/ha

◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców
(BBCH 71–73 )

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 50–70% owoców(BBCH 75–77)

3–6 l/ha

◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79)

3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców (BBCH 90–91) 3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 4–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków i liści 1–2 zabiegi co 7–14 dni

3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia – zawiązywanie owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców – początek wybarwiania pierwszych owoców

3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ kwiatostany pogrubiają się – kwiatostany całkowicie rozwinięte (BBCH 55–57)

3–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia (70% okwiatu opadło) – młode owoce zaczynają się pogrubiać (BBCH 67–71)

3–6 l/ha

◆ jagody wielkości grochu (BBCH 75)

3–6 l/ha

◇/◆ początek dojrzewania: jagody zaczynają się wybarwiać – jagody uzyskują miękkość (BBCH 81–85)
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  

3–6 l/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 6–10. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

3–6 l/ha

◇ na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe (BBCH 55)

3–6 l/ha

◆ biały pąk (BBCH 58–59)

3–6 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–6 l/ha

◆ rozrost dna kwiatowego – początek rozwoju owoców (wyraźnie widoczne nasiona na tkance dna kwiatowego) (BBCH 71–73)

3–6 l/ha

◆ początek dojrzewania, owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 81)

3–6 l/ha

◆ pierwsze owoce osiągają charakterystyczną barwę, zbiór wczesny (BBCH 85)

3–6 l/ha

◇ w okresie zbiorów, po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–89) 1–2 zabiegi co 3–5 dni

3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców 3–6 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 4–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

3–6 l/ha

◇ widoczny 1–3 kwiatostan – otwarte pierwsze kwiaty na 1.–3. kwiatostanie  (BBCH 51–63)

3–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71)

3–6 l/ha

◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73)

3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 2–4 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców, 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73)

3–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 3–6 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◇ terminy optymalne, ◆ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–6 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

3–6 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 3–6 l/ha

DYNIA, CUKINIA, KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–6 l/ha

WARZYWA, CEBULOWE
Liczba zabiegów: 4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

3–6 l/ha

◆ cebule osiągają 30% typowej średnicy (BBCH 43)

3–6 l/ha

◆ cebule osiągają 50% typowej średnicy (BBCH 45)

3–6 l/ha
◆ 10% liści „płoży się” (BBCH 47) 3–6 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ widoczny 8. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 28–29)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)

3–6 l/ha
◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 3–6 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 9 lub więcej liści - początek rozwoju róży (›1cm)  (BBCH 19–41)

3–6 l/ha

◆ róża osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43)

3–6 l/ha
◆ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 3–6 l/ha

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)

3–6 l/ha

◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43)

3–6 l/ha

◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45)

3–6 l/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46-48) 2 zabiegi co 7–14 dni 3–6 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 9 lub więcej liści - zaczynają się tworzyć główki (BBCH 19–41)

3–6 l/ha

◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44)

3–6 l/ha
◆ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 3–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany – początek rozwoju pąków bocznych
(BBCH 37–41) 

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

3–6 l/ha
◆ 50–80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 45–48) 3–6 l/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41)

3–6 l/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 3–6 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

3–6 l/ha

◆ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45)

3–6 l/ha
◇ osiągnięte 60–80% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46–48) 3–6 l/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

3–6 l/ha

◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

3–6 l/ha
korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 3–6 l/ha
korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 3–6 l/ha

SELER
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41) 3–6 l/ha
korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 3–6 l/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 50–60% typowej średnicy (BBCH 45–46) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48) 3–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 3–6 l/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 3–6 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści - wzrost pędu, rozwinięte 1–5 międzywęźla (BBCH 18–35)

3–6 l/ha

◆ 10% strąków osiąga typową długość (BBCH 71)

3–6 l/ha
◆ 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 73) 3–6 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

3–6 l/ha

◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55)

3–6 l/ha
◆ 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 3–6 l/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie od wiosny do jesieni  zalecane 4–7 zabiegów co 7–14 dni 0,25–0,3 l w 100 l wody

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 rozwinięty 2. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH i ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie letnio-jesiennym 2–4 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: do 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ od początkowych faz rozwojowych 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–5 zabiegi co 7–21 dni (w przypadku roślin kwitnących, w tej ogólnej liczbie zabiegów bardzo ważne są 1–2 zabiegi co 7–14 przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia)


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku okresowych niedoborów wody, a także w przypadku niskiej temperatury.

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawy małoobszarowe i hobbystyczne
Liczba zabiegów: 3–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–7 zabiegów co 7–28 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Zobacz inne produkty