ADITENS

Adiuwant systemiczny

Dostępne opakowania:

  •   1 l
  •   5 l
  •   500 l
« Powrót

ADITENS to adiuwant systemiczny, poprawiający właściwości roztworów stosowanych w zabiegach dokarmiania dolistnego i ochrony roślin. Obniża napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania nanoszonych kropel cieczy użytkowej, co oznacza lepsze pokrycie opryskiwanej powierzchni i większą efektywność zabiegów dolistnych. 
 

ADITENS wspomaga przyswajanie składników pokarmowych z nawozów dolistnych i zwiększa skuteczność substancji biologicznie czynnych zawartych w środkach ochrony roślin. 
Jest szczególnie polecany:

  • do łącznego stosowania z agrochemikaliami o działaniu systemicznym 
  • w przypadkach, gdy zabieg dolistny jest pilny i niezbędny, a warunki do wykonania oprysku są trudne (np. niska wilgotność powietrza, wysoka lub niska temperatura powietrza).Formulacja adiuwanta ADITENS została opracowana przy współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. W skład produktu wchodzą anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne (140 g/l), m.in. związki polioksyetylenowane i poliole. 
 

Atest PZH nr PZH/HT-3072/2015
 

ADITENS dodawać do roztworu podczas przygotowania cieczy użytkowej przeznaczonej do oprysków nalistnych. 

Zalecana dawka adiuwanta ADITENS: 0,1 litra preparatu w 100 litrach roztworu. 

Zobacz inne produkty