MIKROVIT MOLIBDEN 33
Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Dostępne opakowania:

 •   1 l
 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw. 
Dostarcza roślinom molibden, który jest szybko i efektywnie pobierany i wykorzystywany przez rośliny.
 

Składniki g/l % (m/m)
Molibden (Mo) 33 3,0


• MIKROVIT MOLIBDEN stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do molibdenu (rośliny kapustowate, bobowate, zboża) – jest najefektywniejszym źródłem molibdenu. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru molibdenu w roślinach.
 

 MIKROVIT MOLIBDEN stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór molibdenu oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru molibdenu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość molibdenu (ukryte niedobory).


Molibden (Mo) dostarczany w nawozie MIKROVIT MOLIBDEN korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • efektywniejsze wykorzystanie azotu pobranego przez rośliny w postaci nawozów mineralnych
 • zwiększenie produkcji biomasy oraz poprawienie parametrów jakościowych plonu (np. wyższa zawartość azotu białkowego, niższa zawartość azotanów) 
 • wspomaganie tworzenia brodawek korzeniowych u roślin strączkowych – wiązanie azotu atmosferycznego
 • udział w prawidłowej budowie organów wegetatywnych roślin, a zwłaszcza liści (np. zapobiega powstawaniu „biczykowatości liści” u kalafiora)
 • udział w przygotowaniu roślin do spoczynku zimowego i poprawa zimotrwałości roślin
 • zwiększenie odporności roślin na czynniki stresowe.
1. DOKARMIANIE DOLISTNE
MIKROVIT MOLIBDEN stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.

PSZENICA, PSZENŻYTO
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
         jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49)
 

◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

JĘCZMIEŃ przeznaczony na pasze oraz dla przemysłu spożywczego
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
        jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

0,5–1 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego
(BBCH 39–45)


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

JĘCZMIEŃ BROWARNY przeznaczony do produkcji słodu jęczmiennego
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha
Wiosna
◇ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
0,5–1 l/ha

ŻYTO
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
         jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 5,5), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha

◇ faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51)

0,5–1 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

0,5–1 l/ha
◇ początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,5–1 l/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

0,5–1 l/ha

Wiosna
◇/◆ ozime początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym
(BBCH 21–36)
        jare faza 4.liścia – wzrost pędu głównego, widoczne 1 międzywęźle (BBCH 14–31)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. W zabiegach wiosennych nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha
◇ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61) 0,5–1 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH (BBCH 14–16)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,5–1 l/ha

◇/◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego.

0,5–1 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16)

0,5–1 l/ha

◇/◆ rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego. Nie przekraczać łącznej dawki 1 l/ha.

0,5–1 l/ha
BURAK
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,5–1 l/ha

◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)

0,5–1 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także na glebach lekkich.

0,5–1 l/ha
◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 0,5–1 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 21–23)

0,5–1 l/ha

◆  rozwój kwiatostanu (BBCH 51–59)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion (BBCH 70–72)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH poniżej 6,5, a także w przypadku wystąpienia objawów niedoboru molibdenu.

0,5–1 l/ha

JABŁOŃ, GRUSZA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 56)

0,5–1 l/ha
◇ rozwój owoców, owoc osiąga 20–60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha

CZEREŚNIA, WIŚNIA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,5–1 l/ha
◇ po zbiorze owoców 0,5–1 l/ha

BRZOSKWINIA, MORELA, ŚLIWA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,5–1 l/ha
◇ rozrastanie zalążni – owoc osiągnął 60% typowej wielkości (BBCH 72–76) 0,5–1 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 1–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju liści i pędów

0,5–1 l/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie, 2 zabiegi co 10–14 dni

0,5–1 l/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako szczególnie wskazane dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin.

0,5–1 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści: rozwinięty 5.–8. liść (BBCH 15–18)

0,5–1 l/ha

◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57)

0,5–1 l/ha
◇ rozwój owoców: do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 0,5–1 l/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–7. liść (BBCH 13–17)

0,5–1 l/ha
◇ po zbiorach owoców 0,5–1 l/ha

WARZYWA DYNIOWATE
Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 0,5–1 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,5–1 l/ha

◇ początek wiązania cebul (BBCH 41–43)

0,5–1 l/ha
◇ cebula osiąga ok. 50% typowej średnicy 0,5–1 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 l/ha
◆ widoczny 1–7 pęd boczny (BBCH 21–27) 0,5–1 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 l/ha
◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,5–1 l/ha

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, pekińska, włoska
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–1 l/ha

◇/◆ początek rozwoju główki -główka osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych (pH poniżej 6,0), a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.

0,5–1 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 0,5–1 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia  (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,5–1 l/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 15–43) 0,5–1 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia  (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,5–1 l/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17)

0,5–1 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–1 l/ha

SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1; uprawa w gruncie 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada:

◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie roztwór
0,05–0,1%
lub
opryskiwanie roztwór
0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,5–1 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,5–1 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,5–1 l/ha

GROCH, FASOLA
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia właściwego (BBCH 13–15) 0,5–1 l/ha

ROZSADA WARZYW KAPUSTNYCH
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 1.–2. liścia (BBCH 11–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%


2. FERTYGACJA

Stosując MIKROVIT MOLIBDEN do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji – zawartość składników zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych.
Zalecane stężenie,03–0,06 mg Mo w 1 litrze pożywki gotowej do stosowania (1–2 ml nawozu MIKROVIT MOLIBDEN w 1000 l pożywki gotowej do stosowania lub 100–200 ml nawozu w 1000 litrach wody przy sporządzaniu roztworu 100-krotnie stężonego).
W gruncie, zależności od potrzeb, stosować 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym co 2–3 cykl fertygacji.

Zobacz inne produkty