UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Dostępne opakowania:

  •   1 l
  •   5 l
  •   20 l
  •   500 l
  •   1000 l
« Powrót

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nalistnie w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom fosfor i potas.
Zastosowanie nawozu UNI PK 10:18 intensyfikuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, części wegetatywnych i generatywnych roślin oraz wpływa korzystnie na parametry jakościowe plonu. 
Nawóz polecany jest zwłaszcza w fazach intensywnego wzrostu roślin, w warunkach  utrudnionego pobierania fosforu i potasu z gleby oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na te składniki pokarmowe. Szczególnie polecany w okresach suszy i niskiej temperatury, a także w okresie kształtowania parametrów jakościowych plonu.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 35 2,5
azot (N) amidowy (NH2) 35 2,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 140 10,0
Tlenek potasu (K2O) 245 18,0

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować UNI PK 10:18 w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.
PSZENICA, PSZENŻYTO    
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 3–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
    jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)
3–6 l/ha
◇ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49) 3–6 l/ha
◆ początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65) 3–6 l/ha
JĘCZMIEŃ
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień 
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime  – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
3–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego  (BBCH 39–45) 3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 3–6 l/ha
ŻYTO
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień 
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

3–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime  – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
3–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51) 3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–6 l/ha
OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 3–6 l/ha
◇ początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 3–6 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–6 l/ha
RZEPAK
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18) 

3–6 l/ha
Wiosna
◆ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
     jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)
3–6 l/ha
◆ pąki kwiatowe zamknięte w liściach – pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści (BBCH 50–52) 3–6 l/ha
◇ pąki kwiatowe rozwinięte nad najmłodszymi liśćmi – widoczne pojedyncze pąki kwiatowe  (główny kwiatostan) nadal zamknięte (BBCH 53–55) 3–6 l/ha
◆ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 3–6 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 3–6 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

3–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53 3–6 l/ha
LEN
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 3–6 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 3–6 l/ha
KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście  3–6 l/ha
◆ rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)  3–6 l/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem   3–6 l/ha
◇ widoczny wierzchołek wiechy – kwitnienie, początek pylenia, widoczne znamiona słupków (BBCH 53–63), 1–2 zabiegi, w przypadku wykonywania ochrony insektycydowej i/lub fungicydowej w okresie rozwoju wiechy i kwitnienia. 3–6 l/ha
BURAK  
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 4–6 liści (BBCH 14–16) 3–6 l/ha
◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 3–6 l/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 3–6 l/ha
ZIEMNIAK 
Liczba zabiegów: 5–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16) 3–6 l/ha
◇ rozwój pędów bocznych– zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)  3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 40–50% typowej masy (BBCH 44–45) 3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 50–60% typowej masy (BBCH 45–46) 3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 70–80% typowej masy (BBCH 47–48) 3–6 l/ha
◆ bulwy osiągają 80–90% typowej masy (BBCH 48–49) 3–6 l/ha
SOJA 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści trójlistkowych na 3. węźle – początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 13–23) 3–6 l/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–59) 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion (BBCH 70–72) 3–6 l/ha
JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony pąk (BBCH 55–56) 3–6 l/ha
◆ różowy (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły
(BBCH 67–69)
3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 77–78)  3–6 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców  3–6 l/ha
GRUSZA
Liczba zabiegów: 4–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony pąk (BBCH 55–56) 3–6 l/ha
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły
(BBCH 67–69)
3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78)  3–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81–85) 3–6 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–6 l/ha
CZEREŚNIA, WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◆ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha
ŚLIWA BRZOSKWINIA MORELA
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 3–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców  3–6 l/ha
AGREST
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 14–21 dni 3–6 l/ha
◇ po zbiorze owoców 3–6 l/ha
MALINA owocująca na pędach jednorocznych    
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ pędy osiągają długość 10–30% długości końcowej (BBCH 31–33)  3–6 l/ha
◆ pędy osiągają długość 40–60% długości końcowej (BBCH 34–36)  3–6 l/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–76) 3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców (50% owoców zebranych) (BBCH 77–895) 3–6 l/ha
MALINA owocująca na pędach dwuletnich    
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 13–39) 3–6 l/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–76) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców – początek dojrzewania (BBCH 77–81) 3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców 3–6 l/ha
PORZECZKA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 3–6 l/ha
◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 3–6 l/ha
◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79) 3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców 3–6 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pąków 3–6 l/ha
◇ początek kwitnienia 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia – zawiązywanie owoców 3–6 l/ha
◆ po zbiorze owoców 3–6 l/ha
WINOROŚL 
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści: rozwinięty 3.–8. liść (BBCH 13–18) 3–6 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów: do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55) 3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia / zawiązanie owoców – młode owoce zaczynają się pogrubiać (BBCH 69–71) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców: jagody wielkości kaszy – do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 73–75) 3–6 l/ha
◇/◆ początek dojrzewania: jagody zaczynają się wybarwiać – jagody uzyskują miękkość (BBCH 81–85)
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  
3–6 l/ha
TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 4–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 3.–7. liść (BBCH 13–17)  3–6 l/ha
◆ biały pąk (BBCH 58–59) 3–6 l/ha
◇ początek fazy kwitnienia (BBCH 61) 3–6 l/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opadła – początek rozwoju owoców (wyraźnie widoczne nasiona na tkance dna kwiatowego) (BBCH 67–73) 3–6 l/ha
◆ pierwsze owoce całkowicie wybarwione (BBCH 85) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach (BBCH 91–93) 3–6 l/ha
POMIDOR gruntowy
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17) 3–6 l/ha
◇ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 3–6 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc  osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 3.–4. gronie (BBCH 73–74) 3–6 l/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 5.–6. gronie (BBCH 75–76) 3–6 l/ha
PAPRYKA 
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 3–6 l/ha
◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 3–6 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 3–6 l/ha
◆ 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 3–6 l/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 3–6 l/ha
OGÓREK 
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 3–6 l/ha
◆ rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19) 3–6 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–6 l/ha
◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 3–6 l/ha
DYNIA
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)  3–6 l/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 3–6 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77), 2 zabiegi co 14–21 dni 3–6 l/ha
WARZYWA CEBULOWE 
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)  3–6 l/ha
◆początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41) 3–6 l/ha
◆ cebule osiągają 30% typowej średnicy (BBCH 43) 3–6 l/ha
◆ cebule osiągają 50% typowej średnicy (BBCH 45) 3–6 l/ha
◇ 10% liści „płoży się” (BBCH 47) 3–6 l/ha
BROKUŁ
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–16) 3–6 l/ha
◇ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22) 3–6 l/ha
◆ widoczny 3. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 23–29) 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży (›1 cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 3–6 l/ha
KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–16) 3–6 l/ha
◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 3–6 l/ha
◆ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19)  3–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży (›1 cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 3–6 l/ha
KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 3–6 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 3–6 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48) 3–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA 
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 16–19)  3–6 l/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 3–6 l/ha
◆ główka osiąga 50–80% typowej wielkości (BBCH 45–48) 3–6 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 3–6 l/ha
◇ główny pęd osiąga 30–60% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–36) 3–6 l/ha
◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany – początek rozwoju pąków bocznych
(BBCH 37–41)
3–6 l/ha
◆ pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 43–45)  3–6 l/ha
◆ 60–80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 46–48) 3–6 l/ha
KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 3–6 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 3–6 l/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 3–6 l/ha
JARMUŻ
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 3–6 l/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 3–6 l/ha
◆ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 3–6 l/ha
◆ osiągnięte 60–70% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46–47) 3–6 l/ha
MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–6 l/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–6 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1uprawa w gruncie - 35.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada
◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)
◆ korzeń osiąga 20–30% typowej średnicy (BBCH 42–43)
◆ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45)
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 

3–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 3–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 3–6 l/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–6 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej (BBCH 44–47) 3–6 l/ha
GROCH
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 3–6 l/ha
◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)  3–6 l/ha
◆ 10–20% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–72) 3–6 l/ha
◆ 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 73) 3–6 l/ha
FASOLA 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)  3–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 3–6 l/ha
ROZSADA WARZYW 
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 2. liścia (BBCH 11–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
(0,05–0,1 l w 100 l wody)
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 13–14) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
(0,05–0,1 l w 100 l wody)
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE oraz TRAWNIKI (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wzrostu i rozwoju roślin 2–4 zabiegi co 10–14 dni 0,25–0,5 l w 100 l wody
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin 0,25–0,5 l w 100 l wody

 

Zobacz inne produkty