Opis uprawy: Żyto

Ziarno żyta w przemyśle spożywczym służy do wypieku chleba. Jest również wykorzystywane jako składnik pasz, pomimo że zawiera podwyższoną ilość substancji antyżywieniowych. Jest bogate w węglowodany, szczególnie skrobię, dzięki czemu może być surowcem do produkcji alkoholu.
 
Żyto jest popularną uprawą na słabszych glebach z powodu małych wymagań glebowych i klimatycznych (charakteryzuje się wysoką odpornością na wymarzanie).
Inne zalety uprawowe to: oszczędna gospodarka wodna, mała wrażliwość na zakwaszenie gleby, a także dobrze rozwinięty system korzeniowy, dzięki czemu żyto wykazuje najniższą wrażliwość na niedobór składników pokarmowych.
 
Ta pozorna „samowystarczalność” żyta sprawia, że często technologia jego uprawy w Polsce ma charakter ekstensywny, czego skutkiem są niskie plony ziarna – przeciętnie ok. 2,5 t/ha.
Natomiast w dużych gospodarstwach, przy odpowiednio dobranych odmianach (mieszańcowe plonują wyżej od odmian populacyjnych)
i przy prawidłowej agrotechnice, uzyskiwane są plony od 7 t/ha nawet do blisko 10 t/ha, w zależności od klasy gleby i ilości opadów
w sezonie.
 
Dawki nawozów zawierających fosfor i potas dostosować należy do zasobności gleby i wielkości przewidywanego plonu. Azot należy stosować ostrożnie, gdyż zbyt duża jego dostępność powoduje wzrost zawartości białka w ziarnie, ale jednocześnie następuje pogorszenie wartości wszystkich parametrów jakościowych ziarna, a zwłaszcza jakości pastewnej białka.
Wzrost zawartości białka w ziarnie chlebowym żyta ponad 11% skutkuje pogorszeniem parametrów wypiekowych mąki.
Do uzyskania wysokich plonów ziarna niezbędne są magnez i siarka, a także mikroelementy: miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15), molibden (MIKROVIT MOLIBDEN) i cynk (MIKROVIT CYNK lub MIKROCHELAT Zn-15).
Dlatego, nawet w bardzo oszczędnej technologii uprawy żyta niezbędne jest przynajmniej dwukrotne dolistne dokarmianie nawozem mikroelementowym (PLONVIT ZBOŻA), natomiast w uprawie intensywnej wskazana jest realizacja właściwego programu dokarmiania dolistnego.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania żyta MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Żyto - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia nawozowe Żyto

ŻYTO - programy nawożenia do pobrania w formacie pdf:
   
» Program MIKRO lub MAKRO - do wyboru.


W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne (standardowe) wymagania pokarmowe określonego gatunku zboża. Przedstawiony graficznie, w sposób obrazowy „przypomina” o potrzebie wykonania zabiegów w kolejnych fazach rozwojowych.


W zależności od warunków uprawy dla każdego gatunku zboża, Plantator może wybrać jeden z dwóch programów:

  • Program MIKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makroskładniki i ich dostępność dla roślin jest na średnim lub wysokim poziomie. Podstawę programu stanowi płynny nawóz mikroelementowy PLONVIT ZBOŻA.
  • Program MAKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makro – i mikroskładniki, a także ich dostępność dla roślin jest na poziomie niskim bądź średnim lub gdy warunki atmosferyczne wpływają negatywnie na ich pobieranie przez rośliny. Podstawę programu stanowią krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie nawozy z serii PLONVIT (NPK+mikro): KALI, NITRO, OPTY, PHOSPHO.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Zboża

ADITENS

Adiuwant systemiczny

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT ZBOŻA

Nawóz dolistny dla zbóż

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)


Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym, niezbędnym do życia roślin. Jest najbardziej plonotwórczym makroelementem. Bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. W każdej fazie rozwojowej zbóż azot spełnia określone funkcje plonotwórcze. W okresie krzewienia stymuluje roślinę do wytwarzania pędów, decydując o liczbie kłosów na jednostce powierzchni. W okresie od strzelania
w źdźbło do końca kwitnienia wpływa na morfologię kłosa - liczbę pięterek, kłosków w kłosie i w konsekwencji liczbę ziarniaków w kłosie. Od kwitnienia do dojrzewania wpływa na zawiązywanie ziarniaków i nalewanie ziarniaków (wzrost MTZ).

Skutki nadmiaru azotu (N) w zbożach: 
Większe ryzyko uszkodzeń podczas zimy, zbyt silne krzewienie, podatność na wyleganie i choroby, opóźnione dojrzewanie, niższe plony
i gorsza jakość wypiekowa ziarna (gorsza jakość białka, co wyraża się spadkiem zawartości większości aminokwasów egzogennych).

Objawy i skutki deficytu azoty (N) w zbożach:
Objawy niedoboru azotu na zbożach mogą się pojawić w każdej fazie rozwoju.
Jesień – mała dynamika wzrostu i bardzo powolne krzewienie.
Wiosna – słabe krzewienie, a wręcz jego zahamowanie, następnie redukcja pędów młodszych, słabszych. Zmiana barwy liści starszych (dolnych) z zielonej na jasnozieloną, a następnie zmniejszenie wielkości młodszych liści na pędach głównych. W warunkach skrajnego niedoboru azotu najstarsze liście żółkną i zamierają. Rośliny przyjmują pokrój strzelisty, a łan staje się rzadki. Zmniejsza się liczba kłosów, a w kłosie liczba ziarniaków.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP


 

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)


Fosfor bierze udział we wszystkich procesach przemiany materii, przez co odgrywa bardzo istotną rolę plonotwórczą. Pierwiastek ten stanowi „serce” wysokoenergetycznego związku ATP (kwas adenozynotrójfosforowy), będącego głównym przenośnikiem i akumulatorem energii. Brak fosforu to jednocześnie niedobór energii niezbędnej do przebiegu procesów biochemicznych w roślinie.

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w zbożach:
Objawy niedoboru fosforu w pierwszej kolejności występują w okresie krzewienia. Niedobór fosforu po krzewieniu objawia się na starszych liściach pszenicy przyjmujących barwy żółtawo-czerwono-brunatne. Liście stają się wąskie, jakby wyprostowane a łan przerzedza się wskutek zasychania pędów. Następuje zahamowanie wzrostu i karłowacenie roślin. Objawy te nasilają się przy dużych spadkach temperatury w nocy, niskim pH oraz suszy glebowej. Niedobór fosforu skutkuje słabym zawiązywaniem ziarniaków. Drugim okresem krytycznym jest nalewanie ziarna. Niedobór fosforu w tym okresie powoduje obniżenie MTZ i zawartości białka.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20 

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)


Potas jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach i kumulowany w młodych liściach oraz w źdźble, a w dojrzałych roślinach także
w słomie. Spełnia wiele istotnych funkcji w odżywianiu roślin, decydujących o ich prawidłowym wzroście i rozwoju, a także o poziomie plonowania. Ma wpływ na przezimowanie roślin, kontroluje gospodarkę wodną przez co zwiększa odporność roślin na suszę, a wraz
z fosforem i innymi składnikami pokarmowymi (m.in. magnezem i siarką), decyduje o efektywności nawożenia azotem.

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w zbożach:
Niedobór potasu objawia się w różny sposób, a intensyfikuje się w warunkach narastającego niedostatku wody. Główne symptomy niedoboru to: wolniejsze tempo wzrostu roślin, a także przyspieszone więdnięcie roślin w ciągu upalnego dnia i późniejsze odzyskanie turgoru. Przy dużych niedoborach następuje zahamowanie wzrostu roślin. Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne liści z czasem przechodzące w nekrozy, począwszy od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych
i biologicznych gleby, warunkujących efektywność nawożenia zarówno mineralnego jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie roślin zbożowych na ten pierwiastek, ale dostarczony dolistnie np. w fazie kłoszenia - efektywnie poprawia jakość ziarna (liczba opadania).
 
Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w zbożach:
Objawy niedoboru wapnia na zbożach są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu pędów głównych i korzeni. Pierwsze objawy pojawiają się już w fazie rozwoju liści. Końcówki liści przebarwiają się na kolor żółtawy, a następnie brązowieją. W kolejnym etapie rośliny wypadają z łanu. Rośliny wykazujące niedobór wapnia słabo wykształcają korzenie, których końcówki są krótkie i zgrubiałe. Niedobór wapnia w glebie zwiększa toksyczność glinu i pogłębia niedobór fosforu (uwstecznianie fosforu).

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL
 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)


Magnez we współdziałaniu z azotem, fosforem i innymi pierwiastkami wpływa przez cały okres wegetacji na procesy formowania plonu ziarna. Jako główny składnik chlorofilu decyduje o prawidłowym rozwoju zbóż, wielkości i jakości plonu.

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w zbożach:
Objawem typowym jest chloroza międzyżyłkowa na starszych liściach. Na stanowiskach skrajnie ubogich w magnez objawy niedoboru występują natychmiast po wschodach, na pierwszych liściach. Następnym okresem ujawnienia się niedoborów jest początek strzelania
w źdźbło. Skutkiem niedoboru w tym okresie jest spadek liczby kłosów. Niedobory magnezu w fazie dojrzewania ujawniają się rzadko, jednakże ujemnie wpływają na szereg wskaźników jakościowych, takich jak MTZ, czy zawartoś białka.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZ

 

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)


Siarka we współdziałaniu z azotem – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby i nawozów. Wpływa także na szereg procesów zachodzących w roślinie, prowadzących do wzrostu ich odporności na presję patogenów. Zboża konsumpcyjne reagują na nawożenie siarką wzrostem plonu ziarna i wzrostem zawartości białka w ziarnie.

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w zbożach:
Objawy niedoboru siarki można bardzo łatwo pomylić z niedoborem azotu – występują w postaci chlorotycznych przejaśnień na liściach młodych, zawsze w pełni wykształconych. Symptomy niedoboru najwcześniej pojawiają się pod koniec fazy krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Niedobór S prowadzi do zmniejszenia krzewistości zbóż i silnie spowalnia tempo wzrostu źdźbeł.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

 

Nawozy szybko dostarczające siarkę (S) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

PLONVIT SULFI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz siarkowy zawierający 500 SO3 w 1 kg nawozu

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)


Bor jest pierwiastkiem na który zboża wykazują najmniejsze zapotrzebowanie. Niemniej okresowe susze (zwłaszcza majowe) mogą powodować niedobór tego pierwiastka. Dostępność boru z gleby dla roślin warunkuje m.in. odczyn gleby i materii organicznej (im wyższe pH tym przyswajalność mniejsza, im wyższa zawartość materii organicznej tym lepsza dostępność boru dla roślin).

Objawy nadmiaru boru (B) w zbożach:
Na zbożach rzadko obserwuje się wizualne objawy deficytu boru, natomiast można spotkać się z objawami jego nadmiaru. Objawia się on głównie nieprawidłowym wykształceniem (zredukowaniem) kłosa. Pomimo, iz bor jest pierwiastkiem odpowiadającym za prawidłowy rozwój organów generatywnych, zboża w taki negatywny sposób reagują na jego nawet niewielki nadmiar.

Objawy i skutki deficytu boru (B) w zbożach:
Czerwonobrązowe przebarwienia liści, pękanie źdźbeł, zniekształcenia i obumieranie najmłodszych liści i kłosów.Nawóz szybko dostarczający bor:
BORMAX

 

Nawozy szybko dostarczające bor (B) :

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)


Miedź odgrywa bardzo istotną rolę w procesach fizjologicznych i jej niedobór rzutuje negatywnie na rozwój i plonowanie. Wszystkie rośliny zbożowe są wrażliwe na niedobór tego mikroelementu i dla prawidłowego rozwoju wymagają jej niewielkich ilości.

Objawy deficytu miedzi (Cu) w zbożach:
Symptomy niedoboru miedzi są u zbóż charakterystyczne i objawiają się bieleniem i skręcaniem całej powierzchni lub końców liści. Często przy zaawansowanym niedoborze blaszka liściowa w dolnej części wygląda na prawidłowo wykształconą, a wierzchołkowa część ulega redukcji do postaci nitkowatej, która z czasem zasycha. Niedobór miedzi jest szczególnie niebezpieczny, gdy wystąpi na liściach flagowych i podflagowych, które w 70-80% odpowiadają za wypełnienie ziarniaków, a w rezultacie za wysoki poziom plonowania. Kolejnym symptomem niedoboru miedzi jest bielenie kłosów, mniejsza ich liczba oraz zmniejszenie ilości zawiązanych ziarniaków w kłosie, a także zasychanie końców źdźbeł (przy niedoborze może w ogóle nie dojść do wykształcenia ziarniaków i kłosy nie wypełnią się). Rośliny
z niedoborem miedzi wykazują większą skłonność do wylegania. Niedobór miedzi obniża też zimotrwałość roślin.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

 

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu) :

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)


Żelazo jest pierwiastkiem którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne). Niedobory uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w zbożach:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

 

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe) :

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT ŻELAZO 75

Płynny dolistny nawóz żelazowy zawierający 75 g Fe w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)


Mangan, to obok miedzi, jeden z najważniejszych mikroelementów w uprawie roślin zbożowych. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych, organicznych, jak również przewapnowanych. Sprzyjają mu także okresy suszy. Mangan wymaga precyzyjnego dawkowania, aby nie dopuścić do przenawożenia tym składnikiem. Nadmiar Mn w glebie prowadzi do zahamowania pobierania magnezu, wapnia i żelaza.

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w zbożach:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) w przypadku zbóż są charakterystyczne – objawiają się występowaniem chlorozy w postaci paciorkowatych (mozaikowatych) odbarwień liści i są identyfikowane jako choroba fizjologiczna Szara plamistość zbóż. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby , spadek zimotrwałości, odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Objawy nadmiaru manganu (Mn) w zbożach:
Ostrym objawem nadmiaru manganu jest chloroza brzegowa liści oraz ograniczenie pobierania Fe, Mg, Ca.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn) :

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)


Molibden ma duże znaczenie w procesach metabolicznych roślin. Zapotrzebowanie roślin zbożowych na molibden jest niewielkie.
W uprawach takich jak zboża ozime, bardzo ważne jest dolistne dostarczenie molibdenu jesienią, w celu poprawy ich zimotrwałości. Molibden zwiększa efektywność przyswajania azotu i poprawia zimotrwałość ozimin. Sposób zwiększania zimotrwałości roślin przez molibden jest specyficzny i złożony. Molibden zmniejsza zawartość azotu azotanowego, przez co stymuluje syntezę kwasu abscysynowego – hormonu przygotowującego rośliny do bezpiecznego spoczynku zimowego.

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w zbożach:
W praktyce rolniczej nie obserwuje się wizualnych objawów niedoboru molibdenu. Drastyczny niedobór może jednak spowodować blednięcie i zwijanie się liści na brzegach, ostry niedobór powoduje chlorotyczne nekrozy.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo) :

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)


Cynk jest pierwiastkiem najbardziej ruchliwym w roślinie. Jego niedobory mogą wystąpić najczęściej przy wysokiej wartości pH gleby (>7,0), podczas zimnej i mokrej wiosny oraz w przypadku nadmiaru pierwiastków takich jak fosfor i wapń oraz miedź, żelazo i mangan. Zboża, w zależności od gatunku, pobierają 200–600 g Zn/ha.

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w zbożach:
Symptomy niedoboru cynku to: zahamowanie wzrostu, skrócenie źdźbła, białe przebarwienia wierzchołków liści oraz jasne plamy lub pasy pomiędzy nerwami liści rozciągające się od środka w kierunku nasady i wierzchołka liścia. Liście wąskie i małe, większa podatność roślin na choroby.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

 

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn) :

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze