Opis uprawy: Burak Cukrowy

Burak cukrowy jest powszechnie uprawianym gatunkiem w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie stanowi podstawowy surowiec dla przemysłu cukrowniczego. Ma duże wymagania glebowe
i klimatyczne (potrzebuje dużej ilości opadów – współczynnik transpiracji dla buraka to 340 l wody na wyprodukowanie 1 tony suchej masy). Ze względu na duży potencjał produkcji biomasy burak cukrowy potrzebuje intensywnego nawożenia. Niedobór składników pokarmowych obniża plon korzeni, a ich nadmiar nie tylko nie powoduje wzrostu plonu, ale wręcz znacznie pogarsza jakość buraków.
 
Celem działań agrotechnicznych w uprawie buraka cukrowego jest maksymalizacja plonu cukru (liczy się plon korzeni i zawartość w nich cukru, tzw. cukier na polu). Wartość technologiczną korzeni obniża zawartość azotu alfa-aminowego, który jest najważniejszym składnikiem melasotwórczym (melasotwory to składniki, które w cukrowni powodują straty w końcowym etapie produkcji utrudniając krystalizację cukru i powodując jego przechodzenie do melasy). Są nimi również jony potasu i sodu, ale ich wpływ na obniżenie wydajności cukru jest znacznie mniejszy. Prawidłowe i optymalne nawożenie buraków cukrowych, z uwzględnieniem dokarmiania dolistnego, w sposób istotny decyduje o wielkości plonu i kształtuje jego parametry jakościowe, co
w konsekwencji decyduje o efekcie ekonomicznym uprawy.  
 
Makroelementy dostarcza się doglebowo i uzupełnia dolistnie odpowiednimi nawozami: azot (NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP), fosfor (GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20), potas (KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18), wapń (WAPNOVIT i OPTYCAL dodatkowo stymulujący pobieranie wapnia z gleby), magnez (MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU) i siarkę (PLONVIT SULFI, SIARCZAN MAGNEZU).
Natomiast całość zapotrzebowania buraków na mikroelementy można zrealizować dokarmianiem dolistnym. Wśród mikroelementów dla buraka najważniejsze są: bor (BORMAX), mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13), miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15) i cynk (MIKROVIT CYNK lub MIKROCHELAT Zn-15), a także molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).
 
Dobra kondycja roślin decyduje o wielkości plonu korzeni i ich dobrych parametrach technologicznych. Zdrowe rośliny to intensywna fotosynteza, niższe ryzyko chorób oraz wyższa zawartość cukru w korzeniach.
Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-BURAK) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie buraków efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania buraka MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Burak Cukrowy - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Burak Cukrowy

 
BURAK CUKROWY - programy nawożenia do pobrania w formacie pdf:
    »
Program DOKARMIANIA DOLISTNEGI i BIOSTYMULACJI

 

 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Burak Cukrowy

ADITENS

Adiuwant systemiczny

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM SŁOMA

Bioaktywator gleby

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT BURAK

Nawóz dolistny dla buraków

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

TYTANIT

Stymulator plonu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)Azot ze wszystkich składników pokarmowych ma największy wpływ na plonowanie buraka. Wpływa na prawidłowe wytworzenie i rozwój liści, co decyduje o przebiegu fotosyntezy i produkcji węglowodanów, które są później gromadzone w korzeniach.
Nawożenie buraków azotem powinno być ostrożne aby nie przekroczyć optymalnej dawki. W miarę wzrostu dawek azotu początkowo rośnie plon korzeni i pomimo, że maleje w nich zawartość cukru, to do pewnego momentu przyrost plonu korzeni rekompensuje zmniejszającą się zawartość w nich cukru i tym samym wzrasta plon cukru z hektara. Jednak po przekroczeniu tej granicznej dostępności azotu dla roślin – rośnie plon liści kosztem plonu korzeni, a jakość plonu obniża się.

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w buraku:
Niedobór azotu ogranicza wzrost roślin, co także obniża plon i pogarsza jakość technologiczną korzeni.
W początkowym okresie wegetacji  następuje spowolnienie tempa wzrostu młodych siewek. W okresie późniejszym liście starsze zmieniają barwę z zielonej na jasnozieloną, a następnie na żółtą. Masa i powierzchnia asymilacyjna liści ulega zmniejszeniu, nie pokrywając najczęściej powierzchni gleby. W pełni wegetacji niedobór azotu ujawnia się nieregularnie, w miejscach z najsłabszymi glebami. W skrajnych sytuacjach dochodzi do bardzo wczesnego odrzucania liści najstarszych.

Skutki nadmiaru azotu:
Azot jest niezbędny dla buraków, ale jego nadmiar pogarsza parametry jakościowe – pogarsza jakość technologiczną korzeni poprzez zmniejszenie zawartości cukru, a zwiększenie zawartości składników melasotwórczych (azotu alfa-aminowego, sodu i potasu).

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP


 

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

 


Fosfor wpływa na rozwój korzeni buraka, oddziałuje na proces fotosyntezy, korzystnie oddziałuje na wzrost i kondycję roślin.

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w buraku:
Wizualne objawy niedoboru fosforu na roślinach buraka pojawiają się rzadko – na glebach bardzo kwaśnych lub na glebach o małej przepuszczalności wody opadowej (brak tlenu spowalnia pobieranie składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu).
W warunkach głębokiego niedoboru fosforu wzrost roślin ulega zahamowaniu i rośliny karłowacieją. Liście są strzeliste, usztywnione, o kruchej strukturze i zawijają się nieznacznie do środka wzdłuż nerwu środkowego. W warunkach dużego niedoboru starsze, sztywno wyprostowane liście przyjmują barwę o odcieniu purpurowo-fioletowawym.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20
 

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

TERRASTART

Mikrogranulat do nawożenia startowego łącznie z siewem nasion

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)Potas jest pobierany przez buraki w dużej ilości. Korzenie i liście buraków cukrowych pobierają z gleby nawet o 30–40% więcej potasu niż azotu. Potrzeby nawozowe względem potasu powiększa fakt, że najczęstszym przedplonem dla buraków są gatunki także potasolubne (pszenica i kukurydza oraz ziemniaki). Potas jest niezbędny do prawidłowego rozwoju, plonowania i jakości przerobowej buraków.
Intensyfikuje pobieranie i stymuluje wykorzystanie azotu z nawozów, przez co przyspiesza tempo tworzenia się rozety liściowej (ogranicza wtórne zachwaszczenie). Podnosi zawartość cukru w korzeniach – dobra kondycja i wybarwienie blaszki liściowej sprzyja aktywności fotosyntezy intensyfikując tym samym odkładanie w korzeniach materiału zapasowego (cukru). Zwiększa odporność roślin na suszę – dobrze zaopatrzone w potas buraki efektywniej gospodarują wodą, są mniej podatne na skutki jej niedoboru, a po suszy szybciej się regenerują. Rośliny takie mają wyższe stężenie soków komórkowych w liściach, co ułatwia pracę aparatów szparkowych, które są odpowiedzialne za wymianę gazową, w tym pary wodnej. Zwiększa się wówczas zawartość cukru w korzeniach, a spada ilość szkodliwego azotu alfa-aminowego.  Maleje podatność roślin na choroby grzybowe.

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w buraku:
Widoczne objawy niedoboru potasu, pojawiają się dopiero po zakryciu przez rośliny rzędów. Najpierw jest to więdnięcie roślin w upalne dni (na stanowiskach zasobnych w potas objawy te występują dopiero około słonecznego południa tj. w godzinach 12:30–13:30, natomiast na stanowiskach słabych, w miarę pogłębiającego się niedoboru wody – coraz wcześniej).
Drugim wizualnym wskaźnikiem są nieregularne przejaśnienia liści, które szybko tracą turgor i zasychają ich brzegi. Nekrozy krawędziowe pojawiają się początkowo na wierzchołkach starszych liści i rozrastają się na brzegach w kierunku nasady liścia.
W skrajnych warunkach wegetacji (słabe stanowisko i pogłębiająca się susza), dochodzi do sukcesywnego odrzucania przez rośliny starszych liści, a ostatecznie nawet do placowego zamierania całych roślin. Na ich miejsce wyrastają nowe, drobniejsze, które zużywają część materiałów zapasowych. W tych warunkach korzenie słabiej przyrastają, obniżając zarówno plon jak i jakość przerobową.
Niedobór potasu w największym stopniu ogranicza plony korzeni i cukru.

Skutki nadmiaru potasu:
Zastosowanie zbyt dużych dawek doglebowych nawozów potasowych (soli potasowej) wiosną może spowodować osłabienie wschodów (wzrost zasolenia gleby – KCL i stężenia jonów K+). W późniejszym okresie prowadzi to do wybujałego rozwoju liści oraz deformacji korzeni (skrócenie i rozwidlenia). Pogarsza się także ich jakość – wykazują wyższy procent zanieczyszczeń.

Nawozy szybko dostarczające potas:

KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si


 

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu  

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

 


Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z regulacją odczynu i poprawą struktury gleby, choć jego rola jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Istotny problem z odpowiednim dostarczeniem wapnia dla roślin związany jest ze stosunkowo słabym przemieszczaniem wapnia w roślinie.

 


Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w buraku:
Skutkiem niedoboru wapnia jest słabo wykształcony system korzeniowy buraka przez co zwiększa się wrażliwość roślin na stres wodny.
W warunkach drastycznego niedoboru wapnia (gleby piaszczyste, kwaśne) mogą zamierać stożki wzrostu liści, co prowadzi do „wypadania” roślin.

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL


 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)Magnez jest jednym ze składników decydujących o gospodarce azotowej rośliny. Obok potasu jest czynnikiem warunkującym efektywność pobierania azotu przez rośliny uprawne, a tym samym wpływającym na wielkość plonu. Magnez jest podstawowym składniiem chlorofilu, decydującym o efektywności fotosyntezy.

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w buraku:
Z niedoborem magnezu można wiązać spowolnione tempo wzrostu blaszek młodych liści. W pełni wegetacji z reguły nie pojawiają się wizualne niedobory tego składnika (roślina tworzy głęboki system korzeniowy i pobiera niezbędny do życia magnez z głębszych warstw profilu glebowego). Symptomy niedoboru pojawiają się zazwyczaj w końcowym okresie wegetacji, gdy roślina bardzo intensywnie akumuluje cukier w korzeniach. Typowe chlorozy międzynaczyniowe pojawiają się na najstarszych liściach (na stanowiskach ubogich
w magnez mogą pojawić się także na liściach względnie młodych).

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU


 

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

 


Siarka umożliwia pełniejsze wykorzystanie nawożenia azotowego.

 


Objawy i skutki deficytu siarki (S) w buraku:
Na plantacji buraków objawy niedoboru siarki ujawniają się sporadycznie. Obserwowane są dopiero pod koniec wegetacji na liściach młodych, w pełni wykształconych. Blaszka liściowa przyjmuje charakterystyczny łódeczkowaty kształt, a przy silniejszym niedoborze pojawia się typowa chloroza na najmłodszych liściach.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, PLONVIT BOROSULF, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX


 

Nawozy szybko dostarczające siarkę (S) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

PLONVIT BOROSULF

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki

PLONVIT SULFI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz siarkowy zawierający 500 SO3 w 1 kg nawozu

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)Bor to mikroelement szczególnie ważny w uprawie buraka. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin. (Przy plonie ok 60 t/ha, burak cukrowy pobiera 500–700, a przy wyższych plonach nawet do 1000 g B/ha).
Bor wpływa na wzrost i rozwój roślin. Odpowiada za transport i gromadzenie cukrów – uczestniczy bezpośrednio w transporcie cukrów z organów asymilacyjnych do korzeni, zwiększając tym samym zawartość cukrów w korzeniach. Odgrywa też ważną rolę w transpiracji i oddychaniu.

Objawy i skutki deficytu boru (B) w buraku:
Niedobór boru u buraków zawsze prowadzi do obniżenia wielkości i jakości plonu. Przy niedużym niedostatku boru objawy mają charakter ogólny – spowolniony wzrost roślin, skłonność do więdnięcia, pękanie i zdrobnienie liści.

Natomiast znaczny niedobór boru jest przyczyną takich negatywnych następstw jak:
  • Zahamowanie rozwoju stożków wzrostu korzenia, co powoduje, że system korzeniowy roślin jest słabo rozwinięty i tworzą się puste przestrzenie w tkankach korzenia. Z tego powodu nie jest on w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych, a jest to szczególnie odczuwalne w warunkach suszy. Ograniczone pobieranie składników pokarmowych i wody skutkuje spadkiem plonu.  
  • Zgorzel liści sercowych – może wystąpić już na przełomie maja i czerwca (od fazy 4–6 liści do fazy zwierania rzędów). Jest efektem zakłócenia transportu składników pokarmowych, w których syntezie bierze udział właśnie bor. Pierwszym objawem deficytu boru jest deformacja liści polegająca na przeroście blaszki liściowej przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu nerwów.
    W kolejnym etapie choroby najmłodsze liście zaczynają ciasno wyrastać, są zdeformowane (skręcają się i wydłużają) po czym żółkną, następnie stopniowo brunatnieją, czernieją i zamierają (zamieranie liści sercowych).
  • Sucha zgnilizna korzenia – będąca skutkiem zgorzeli liści sercowych, pojawia się w lipcu i sierpniu. Zamierająca tkanka liści jest naturalnym miejscem wnikania patogenów. Górna część główki korzenia czernieje i gnije. Pojawiają się pęknięcia, a następnie te objawy choroby przesuwają się w dół korzenia. Roślina wytwarza liczne drobne boczne zawiązki liściowe.
 
 
Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, PLONVIT BOROSULF

 

Nawozy szybko dostarczające bor (B) :

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

PLONVIT BOROSULF

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

 


Miedź bierze udział w fotosyntezie oraz wchodzi w skład tkanek wzmacniających rośliny mechanicznie, przez co poprawia zdolność przechowalniczą korzeni. Uczestniczy w biosyntezie białek – obniża zawartość azotanów. Jest pierwiastkiem mało ruchliwym, dlatego na jej brak najbardziej narażone są młode organy. Przy plonie 60 t/ha pobieranie miedzi wynosi 40–80 g Cu/ha.

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w buraku:
Niedobór miedzi występuje najczęściej na glebach organicznych, mineralnych świeżo zwapnowanych oraz w przypadku suszy. Objawy niedoboru miedzi przypominają niedobór cynku – liście mogą przebarwiać się na biało. U buraka brak miedzi objawia się chlorozą początkowo wierzchołków liści, a z czasem całych blaszek. Unerwienie pozostaje zielone. Skutkiem niedoboru miedzi jest upośledzenie wzrostu korzenia głównego.

Nawozy szybko dostarczające miedź:

 

MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ


 

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu) :

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

 


Żelazo jest mikroelementem, którego ewentualne niedobory w uprawach rolniczych najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne).

 

Na glebach o odczynie powyżej pH 6,5 może zaistnieć potrzeba dokarmiania dolistnego buraków nawozem zawierającym łatwo przyswajalne żelazo.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:

MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO


 

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe) :

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT ŻELAZO 75

Płynny dolistny nawóz żelazowy zawierający 75 g Fe w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)Mangan ma kluczowe znaczenie w procesie fotosyntezy (bierze udział w procesie tworzenia chloroplastów). Mangan działa jako regulator stężenia hormonów w roślinie oraz wpływa na pobieranie fosforu i żelaza z gleby. Zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się azotanów. Wpływa także na wzrost korzeni bocznych i włośnikowych, co ma duże znaczenie dla kondycji roślin w warunkach występujących okresowo niedoborów wody. Zapotrzebowanie buraka na mangan wynosi 300–600 g Mn/ha przy plonie 60 t/ha. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek rośliny buraka wykazują w początkowych fazach wzrostu i rozwoju roślin.

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w buraku:
Niedobór manganu u buraka objawia się zahamowaniem wzrostu oraz charakterystyczną chlorozą liści – marmurkowatość między nerwami liściowymi, które pozostają zielone.  Brzegi młodych, w pełni wykształconych liści mogą zawijać się do góry. Z czasem w środkowej części blaszki liściowej mogą pojawić się nekrotyczne brunatne plamy, niszczące blaszkę liściową. Mniejsza zawartość chlorofilu będąca wynikiem niedostatecznego zaopatrzone buraka w mangan, bezpośrednio przekłada się na gorszą syntezę cukrów.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN


 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn) :

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

 


Molibden zwiększa efektywność przyswajania azotu. Zapotrzebowanie roślin na molibden jest niewielkie, jednak ma on duże znaczenie w procesach metabolicznych roślin. Wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, który bierze udział w redukcji pobranych przez rośliny azotanów do form amonowych, przekształcanych następnie w aminokwasy służące do budowy białek.

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w buraku:
Niedobór molibdenu prowadzi do zahamowania redukcji azotanów w roślinach. W efekcie następuje zahamowanie syntezy cukru i nadmierne gromadzenie się w roślinach azotu alfa-aminowego.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN
 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo) :

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe (uczestniczy w wytwarzaniu hormonów wzrostu) zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin buraków. Jest ważnym składnikiem wielu enzymów wpływających na metabolizm roślin. Uczestniczy w przemianach aminokwasów oraz tworzeniu się białek i cukrów, co bezpośrednio przekłada się na polaryzację korzeni. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu. Burak cukrowy przy plonie korzeni 60 t, pobiera 200–500 g Zn/ha. Jego pobieranie z gleby w warunkach uregulowanego odczynu  jest utrudnione. Ograniczeniem jest także wysoka zawartość próchnicy, która ma dużą zdolność jego akumulacji.

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w buraku:
Objawem niedoboru cynku są mniejsze liście z białawymi brzegami, a także ogólne spowolnienie wzrostu roślin i ich karłowacenie.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
TERRASTART, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK


 

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn) :

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

TERRASTART

Mikrogranulat do nawożenia startowego łącznie z siewem nasion

Burak Cukrowy : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów i aktywatorów firmy INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.

 
ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
PRZED WYSTĄPIENIEM WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

 
 
Polegają one m.in. na mechanicznym wzmocnieniu tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych  oraz modyfikacji procesów fizjologicznych roślin.
 
Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Burak ma wysokie wymagania glebowe i klimatyczne. Z tego względu narażony jest na liczne stresy abiotyczne (m.in. niska temperatura wiosną, niedostateczna wilgotność gleby  itd.). Narażony jest także na uszkodzenia wywołane porażeniem   przez  szkodniki i patogeny grzybowe. Optymalne dostarczenie odpowiednich składników pokarmowych w poszczególnych fazach rozwojowych oraz działania podnoszące naturalną odporność roślin na stresy zwiększa szanse na uzyskanie wysokowartościowego plonu korzeni buraka cukrowego o wysokiej zawartości cukru.