Opis uprawy: Marchew

Marchew jest najpopularniejszym gatunkiem spośród warzyw korzeniowych. Korzenie marchwi, oprócz walorów smakowych, zawierają wiele ważnych składników odżywczych. Największe znaczenie mają naturalne barwniki roślinne zwane karotenoidami, a wśród nich barwnik pomarańczowoczerwony (β-karoten), który po spożyciu przekształcany jest w witaminę A. Korzenie marchwi są także cennym źródłem witamin C, B, E oraz węglowodanów, związków mineralnych i kwasów organicznych. Marchew uprawiana jest z siewu nasion wprost do gruntu. Okres kiełkowania nasion to ok. 3 tygodnie.

 

Ze względu na długość okresu wegetacji (ilość dni od siewu do zbioru) wyróżnia się odmiany:
 

 • BARDZO WCZESNE i WCZESNE – okres wegetacji to 70–120 dni. Plon tych odmian przeznaczony jest do sprzedaży w pęczkach.
 • ŚREDNIO PÓŹNE – okres wegetacji to 140–160 dni. Korzenie tych odmian przeznaczone są do spożycia jesienią i wczesną zimą.
 • PÓŹNE – okres wegetacji jest dłuższy niż 180 dni. Korzenie tych odmian przeznaczone są do spożycia zimą i wiosną następnego roku, a także, spośród wszystkich odmian, w największym stopniu wykorzystywane są w przemyśle przetwórczym.

Optymalna dostępność składników pokarmowych dla roślin w ciągu całego okresu wegetacji, to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o wymaganej jakości korzeni.

 

Niedostateczne odżywienie marchwi jest przyczyną zmniejszenia plonowania roślin i pogorszenia jakości plonu, natomiast zbyt wysokie dawki nawozów doglebowych mogą spowodować zasolenie gleby i/lub przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości niepożądanych związków w korzeniach.

 

Marchew należy do grupy warzyw mających skłonność do gromadzenia azotanów.

Normą dopuszczalnej zawartości azotanów w korzeniach marchwi przeznaczonych do przetwórstwa jest:
 

 • 400 mg NO3-/kg świeżej masy – dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia
 • 200 mg NO3-/kg świeżej masy – dla dzieci poniżej 3. roku życia

 

Dokarmianie dolistnie roślin jest ważnym elementem nowoczesnej technologii uprawy marchwi.

Ma ono wspomagać odżywianie się roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać wszelkim zdarzeniom mogącym obniżać plonowanie oraz jakość korzeni. Nawet krótkotrwałe niedobory składników pokarmowych, mogą mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie.

 

Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich roślinom.

Spośród mikroelementów marchew wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na bor (BORMAX TURBO lub BORMAX), miedź (MIKROCHELAT Cu-15) i cynk (MIKROCHELAT Zn-15).

 

Uprawa roślin w polu narażona jest na działanie czynników zewnętrznych, mogących powodować zakłócenia w rozwoju roślin, rzutujące negatywnie na plon i jakość korzeni.

 

Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)-MARCHEW umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS-MARCHEW zmniejsza ryzyko utraty części plonu.

 

Realizując program dokarmiania dolistnego i biostymulacji  z wykorzystaniem takich preparatów jak:

sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.


Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Marchew - szczegółowy opis

 

 

MARCHEW - PROGRAM DOSTARCZANIA POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW  

 

Termin zabiegu / Cel zabiegu

Biopreparaty BACTIM

Korzyści ze stosowania biopreparatów BACTIM

ZAPRAWIANIE NASION
 

Szybsze i lepsze wschody

BACTIM STARTER
50 g/ha

BACTIM STARTER zawiera zestaw bakterii o działaniu silnie biostymulującym z rodzaju Azospirillum, Azotobacter, Bacillus oraz Pseudomonas.

Bakterie ryzosferowe wprowadzone do gleby wraz z nasionami, zasiedlają ryzosferę systemu korzeniowego i oddziałują biostymulująco – produkują hormony roślinne (auksyny, cytokininy, gibereliny), które roślina pobiera i wykorzystuje do wspomagania swojego rozwoju.

Bakterie wiążące azot atmosferyczny (Azospirillum i Azotobacter) umożliwiają poprawę odżywienia roślin w azot.

Bakterie Bacillus zapewniają lepsze pobieranie fosforu przez młody system korzeniowy.

1. OPRYSK GLEBY przed formowaniem redlin
 

2. OPRYSK ROŚLIN I GLEBY w fazie początkowego rozwoju korzenia spichrzowego 


 

BBCH 41–43
 

 

 

Poprawa aktywności biologicznej gleby – stymulacja prawidłowego rozwoju roślin
 

Ograniczenie szkód powodowanych przez nicienie i inne szkodliwe organizmy glebowe
 

Ograniczenie kumulacji szkodliwych substancji w korzeniach

BACTIM RECEPTOR
1–2 kg/ha

na stanowiskach narażonych na występowanie nicieni

 

lub

 

BACTIM VIGOR
1–2 kg/ha

na stanowiskach wolnych od nicieni

BACTIM RECEPTOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców.
 

BACTIM VIGOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii, grzybów ryzosferowych oraz drożdży.
 

Mikroorganizmy zawarte w biopreparatach BACTIM RECEPTOR i BACTIM VIGOR indukują naturalne mechanizmy odporności systemicznej roślin oraz przyczyniają się do powstawania wielu cennych substancji biostymulujących od początku rozwoju roślin.
 

BACTIM RECEPTOR jest szczególnie polecany na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie szybko zasiedlają ryzosferę oraz wchodzą w symbiozę i interakcję z systemem korzeniowym, co utrudnia nicieniom jego zasiedlanie. Ponadto mikroorganizmy z biopreparatu BACTIM RECEPTOR bezpośrednio ograniczają w glebie liczebność nicieni pasożytniczych dla roślin. Ograniczenie uszkodzeń powodowanych przez nicienie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania chorób odglebowych.
 

Pożyteczne mikroorganizmy dostarczane w biopreparacie BACTIM RECEPTOR ograniczają także kumulację szkodliwych substancji w korzeniach.

 

 

MARCHEW - PROGRAM ZABIEGÓW DOLISTNYCH
 

AMINOPRIM 1–1,5 l/ha (stymulator regeneracji) stosować po wystąpieniu warunków powodujących stres roślin, a także łącznie z fungicydami lub insektycydami (po sprawdzeniu możliwości mieszania).
 

Termin zabiegu / Cel zabiegu

Nawozy, aktywatory i stymulatory

Korzyści ze stosowania programu dokarmiania dolistnego i biostymulacji marchwi

POCZĄTKOWY ROZWÓJ ROŚLIN PO SKIEŁKOWANIU
 

BBCH 09–13
 

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha

Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji młodych roślin na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.

ROZWÓJ LIŚCI

 

BBCH 13–14

 

Intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego i liści

PLONVIT PHOSPHO
2–3 kg/ha

lub

PLONVIT ENERGY
4–6 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Poprawa odporności na niską temperaturę.

Rośliny w fazie trzech liści właściwych potrzebują zbilansowanego nawożenia i dobrej dostępności fosforu, który jest odpowiedzialny za wzrost systemu korzeniowego. Jego niedobór lub trudności z pobieraniem tego składnika z gleby mogą negatywnie wpłynąć na wielkość i jakość plonu marchwi.

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Wspomaganie rośliny w pobieraniu i wykorzystaniu azotu dostarczonego w doglebowych nawozach azotowych. Usprawnienie transportu asymilatów. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

MIKROCHELAT Cu-15
0,5 kg/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnej miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny i warunki stresowe.

TYTANIT
0,2 l/ha

Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Szybsza regeneracja uszkodzeń.

ROZWÓJ LIŚCI
 

BBCH 14–15
 

Intensyfikacja rozwoju liści oraz prawidłowy rozwój korzenia

WAPNOVIT
5 l/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnego przez rośliny wapnia, na którego niedobór rośliny marchwi wykazują dużą wrażliwość już od początku fazy intensywnego rozwoju liści. Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych, zwiększa odporność na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczony w nawozie azot intensyfikuje rozwój liści, a magnez i mikroelementy dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój roślin.

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.

ROZWÓJ LIŚCI – POCZĄTEK ROZWOJU  KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 15/41–42

Intensyfikacja wzrostu naci i korzeni

PLONVIT NITRO
2–3 kg/ha

lub

PLONVIT UP
4–6 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja wzrostu i rozwoju liści. Wytworzenie przez rośliny mocnej, zielonej naci jest niezbędnym warunkiem dla uzyskanie dobrego plonu korzeni marchwi (masa korzeni zwiększa się dzięki fotosyntezie).

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni.

MIKROCHELAT Zn-15
1 kg/ha

Dostarczenie cynku łatwo przyswajalnego przez rośliny. Wzrost odporności na wahania temperatury poprzez zwiększenie stężenia soku komórkowego i wzmocnienie ścian komórkowych. Intensyfikacja procesu fotosyntezy. Zapobieganie karłowaceniu roślin poprzez udział cynku w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Stymulacja procesów przemiany azotu.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Intensyfikacja pobierania fosforu. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne.

ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 42–43

 

Intensyfikacja rozwoju korzeni i kształtowanie dobrej ich jakości.

PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha

lub

PLONVIT ENERGY
4–8 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie wzrostu korzeni.

 

Dolistne dostarczenie fosforu wpływa korzystnie na magazynowanie składników zapasowych w korzeniach marchwi, a także na poprawę ich zdolności przechowalniczej.

OPTYCAL
1,5 kg/ha

Uaktywnienie pompy „auksynowo-wapniowej” pozwalającej na lepsze wykorzystanie zasobów wapnia z gleby oraz bezpośrednie dolistne dostarczanie wapnia w celu poprawy zaopatrzenia roślin w wapń.

MIKROCHELAT Cu-15
0,5 kg/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnej miedzi, która jest ważnym mikroelementem w uprawie marchwi. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój roślin, wybarwienie korzeni oraz redukcję zawartości azotanów w korzeniach. Optymalne zaopatrzenie roślin w miedź może ograniczać kumulację kadmu w korzeniach.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy i wzrostu korzeni – korzystny wpływ na powstawanie plonu korzeni.

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 43–44

 

Intensyfikacja wzrostu korzeni


Kształtowanie dobrej jakości plonu korzeni


Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

 

 

PLONVIT KALI
2–4 kg/ha

lub

PLONVIT QUALITY
4–8 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego.

 

Przy odpowiednim zaopatrzeniu roślin w potas zwiększa się siła ssąca komórek liści –  następuje lepsze wykorzystanie wody glebowej przez rośliny i zmniejszeniu ulega transpiracja wody z liści.

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Pozytywny wpływ na fotosyntezę. Wspomaganie roślin w pobieraniu i wykorzystaniu azotu z gleby. Usprawnienie transportu substancji zapasowych do korzeni. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych dzięki czemu korzenie są mniej podatne na pękanie (odpowiednia zawartość wapnia w tkankach roślin zwiększa wytrzymałość ścian komórkowych). Korzystny wpływ na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach i tym samym poprawę ich smaku. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie naci w dobrej kondycji.

MIKROCHELAT Zn-15
1 kg/ha

Dostarczenie cynku łatwo przyswajalnego przez rośliny. Intensyfikacja procesu fotosyntezy. Zapobieganie karłowaceniu roślin poprzez udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Stymulacja procesów przemiany azotu. Prawidłowe zaopatrzenie roślin marchwi w cynk może ograniczać kumulację kadmu w korzeniach.

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO


BBCH 45–47
 

Intensyfikacja wzrostu korzeni

 Kształtowanie dobrej jakości plonu

 Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

KALPRIM
5 l/ha

Efektywne odżywienie roślin potasem. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Dolistne odżywienie potasem pod koniec okresu wegetacji marchwi sprzyja gromadzeniu cukrów i lepszemu wybarwieniu korzeni spichrzowych, a ponadto korzystnie wpływa na utrzymanie w dobrej kondycji naci, co ma bardzo duże znaczenie dla zbioru mechanicznego marchwi. Dobre zaopatrzenie w potas, korzystnie wpływa też na trwałość przechowalniczą korzeni.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych dzięki czemu korzenie są mniej podatne na pękanie. Korzystny wpływ na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach i tym samym poprawę ich smaku. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie naci w dobrej kondycji.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Korzystny wpływ na wzrost plonu.

KOŃCOWY WZROST KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 47–48

 

Poprawa parametrów jakościowych plonu korzeni

 

 Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni. Zmniejszenie podatności na zjawisko występowania ciemnoszarych plam na korzeniach ok. godziny po ich umyciu.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden łatwo przyswajalny przez rośliny. Zmniejszenie zawartości azotanów w korzeniach marchwi. Poprawa kondycji roślin.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni.

 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Korzeniowe

ADITENS

Adiuwant systemiczny

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM RECEPTOR

Bioaktywator anty nicienie

BACTIM STARTER

Bioaktywator wschodów – mikrobiologiczny preparat do zaprawiania nasion

BACTIM SŁOMA

Bioaktywator gleby

BACTIM VIGOR

Bioaktywator potencjału.

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT ACTION

Płynny nawóz NPK (10/10/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych proporcjach

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

TYTANIT

Stymulator plonu

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

 

Azot jest podstawowym składnikiem plonotwórczym pobudzającym rośliny do wzrostu. Optymalne nawożenie azotem jest niezbędne w okresie intensywnego wzrostu marchwi do wytworzenia mocnej, zielonej naci – części asymilacyjnych rośliny. Ważna jest liczba liści i ich powierzchnia.

 

Objawy i skutki  deficytu azotu (N) w uprawie marchwi:
Niedostateczne odżywienie marchwi azotem powoduje zahamowanie wzrostu roślin oraz redukuje powierzchnię liści, co zmniejsza fotosyntezę. Objawy niedoboru uwidaczniają się w postaci żółknięcia naci. W pierwszej kolejności objawy występują na najstarszych liściach. Konsekwencją niedostatecznego odżywienia marchwi azotem jest zmniejszenie plonu korzeni.

 

Skutki nadmiaru azotu (N) w uprawie marchwi:
Nawożenie marchwi zbyt dużymi dawkami nawozów azotowych powoduje nadmierny rozwój liści kosztem korzeni. Zwiększa się podatność roślin na choroby, a także wrażliwość korzeni na pękanie w czasie zbioru. Obniżeniu ulega trwałość przechowalnicza korzeni, a zwiększają się straty przechowalnicze (spadek masy korzeni ogółem po przechowywaniu). W korzeniach warzyw korzeniowych przenawożonych azotem zwiększa się zawartość szkodliwych azotanów i azotynów.

 

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

 

Fosfor pełni główną rolę w metabolizmie komórkowym roślin – decyduje m.in. o tempie wzrostu i rozwoju roślin. Jest ważnym składnikiem pokarmowym dla marchwi – optymalne zaopatrzenie w ten pierwiastek jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego.

 

Objawy i skutki  deficytu fosforu (P) w uprawie marchwi:
Niedobór fosforu powoduje u marchwi zahamowanie wzrostu roślin. Wskutek niedoboru fosforu liście marchwi stają się ciemnozielone i matowe. Często występują na nich purpurowe lub fioletowe przebarwienia. Rozwój systemu korzeniowego jest spowolniony.

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

W sytuacjach gdy potrzebne jest możliwie najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, polecamy aktywator energii – GROWON

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

 

Potas jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym w uprawie warzyw korzeniowych, decydującym o wielkości i jakości plonu. Odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną i wymianę gazową (poprzez sterowanie aparatami szparkowymi), aktywuje wiele enzymów i hormonów roślinnych potrzebnych do prawidłowego wzrostu roślin, bierze udział w procesie fotosyntezy i przemieszczaniu asymilatów.

 

Marchew ma bardzo wysokie wymagania pokarmowe w stosunku do potasu. Prawidłowe odżywienie tym składnikiem od początku rozwoju roślin zwiększa ich odporność na niedobór wody w okresach suszy oraz odporność na przemarzanie. Pod koniec okresu wegetacji dobre zaopatrzenie w potas sprzyja gromadzeniu cukrów i lepszemu wybarwieniu korzeni oraz korzystnie wpływa m.in. na ich trwałość przechowalniczą.

 

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie marchwi:

Rośliny niedostatecznie odżywione potasem mają problemy z gospodarką wodną, szybciej więdną i tracą turgor, a także wykazują mniejszą odporność na choroby i niesprzyjające warunki pogodowe.

Niedobór potasu powoduje wykształcenie się słabego systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu nowych liści, co w konsekwencji obniża jakość plonu.

Objawy niedoboru potasu u marchwi mogą przybierać różne formy. Zwijające się, matowe, liście o małym turgorze, to jedna z wyraźnych oznak braku potasu. Nać może być matowa, o zabarwieniu niebieskozielonym, czasem z widocznymi cętkowanymi plamkami na obwodzie blaszek liściowych. Na starszych liściach może wystąpić brązowienie wierzchołków liści, zasychanie ich brzegów i zwijanie się liści do góry.

Niedobór potasu powoduje znaczne obniżenie plonu, a ponadto korzenie mają gorszą jakość, np. mogą zawierać mniej cukrów.

 

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM
, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu  

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

 

Wapń ma szczególne znaczenie dla jakości warzyw korzeniowych i ich trwałości przechowalniczej. Korzystnie wpływa na wybarwienie, jędrność i trwałość korzeni. Odpowiednia zawartość wapnia w tkankach roślinnych zwiększa wytrzymałość ścian komórkowych, dzięki czemu korzenie są jędrne i mniej podatne na pękanie. Rośliny są bardziej tolerancyjne na niekorzystne warunki uprawy oraz zwiększa się ich odporność na choroby.

Wapń korzystnie wpływa również na zawartość cukru w korzeniach. Rośliny dobrze odżywione wapniem – lepiej się przechowują.

 

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie marchwi:

Niedobór wapnia u marchwi w trakcie wegetacji sprawia, że korzenie są szybciej porażane przez choroby, a ponadto zwiększa się pobieranie i gromadzenie metali ciężkich oraz azotanów w korzeniach.

Korzenie marchwi niedostatecznie odżywionej wapniem mają tendencję do pękania. Obniżeniu ulega trwałość przechowalnicza korzeni.

 

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT

Aktywator wapnia OPTYCAL dodatkowo stymuluje pobieranie wapnia z gleby.

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

 

Magnez jest podstawowym składnikiem mineralnym chlorofilu – bezpośrednio oddziałuje na przebieg procesu fotosyntezy. Wpływa na intensywność barwy liści, ale również na intensywność pomarańczowej barwy korzeni marchwi. Magnez, podobnie jak wapń, ułatwia pobieranie innych składników pokarmowych, np. azotu. Zwiększa odporność na stresy, ogranicza zawartość azotanów w korzeniach, a także ogranicza pobieranie i akumulację metali ciężkich. Marchew ma duże wymagania w stosunku do magnezu.

 

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w uprawie marchwi:
Charakterystycznym objawem niedoboru magnezu u marchwi jest chloroza – czyli rozpad chlorofilu i zaburzenia w czasie jego syntezy. Zmiany w barwie tkanek zielonych rozpoczynają się od liści najstarszych. Powstają drobne, marmurkowate plamki, które z czasem się powiększają i obejmują coraz większą powierzchnię liścia. Nerwy liści pozostają zielone (chloroza międzyżyłkowa). Przy utrzymującym się niedoborze magnezu – nać marchwi może brązowieć i zamierać.

 

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX
, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

 

Siarka korzystnie wpływa m.in. na zwiększenie  zawartości suchej masy w roślinach oraz ich odporności na patogeny, a także na intensywne wybarwienie korzeni marchwi.

 

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające siarkę (S) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

 

Marchew należy do grupy roślin, dla których bor jest bardzo ważnym mikroelementem. Bez prawidłowego zaopatrzenia w bor nie jest możliwe uzyskanie wysokiego plonu korzeni.

Bor jest niezbędny do prawidłowej budowy ścian komórkowych i rozwoju najmłodszych części roślin (rozwój stożka wzrostu). Dobrze odżywione borem rośliny tworzą grubszy korzeń, bez pęknięć, z gładką skórką oraz ze zwiększoną zawartością cukrów. Optymalna ilość boru sprzyja także wybarwieniu korzeni marchwi.

Bor odgrywa też ważną rolę w prawidłowym pobieraniu innych składników, a zwłaszcza wapnia. Ponadto rośliny właściwie odżywione borem są mniej podatne na mączniaka prawdziwego.

 

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie marchwi:

Charakterystyczne objawy niedoboru boru u marchwi to spowolniony wzrost młodych liści, które przyjmują postać rozety oraz przebarwienie starszych liści na odcień pomarańczowy. Nać jest krucha i łamliwa.

Stożki wzrostu korzeni zamierają, co powoduje zmniejszenie plonu. Korzenie zagniwają (czernieją) od środka i pękają podłużnie.

Innym negatywnym skutkiem deficytu boru jest obniżenie jakości korzeni, na których pojawiają się ciemnoszare plamy około godziny po umyciu. Takie plamy oraz brzydki kolor skórki określane są przez producentów mianem „niemycie się marchwi”.

 

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX TURBO
, BORMAX

Nawozy szybko dostarczające bor (B) :

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

 

Miedź jest ważnym mikroelementem w uprawie marchwi (pełni ważną rolę w procesach enzymatycznych i metabolizmie roślin) – wpływa na prawidłowy rozwój roślin i wybarwienie korzeni oraz redukcję zawartości azotanów w korzeniach.

 

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w uprawie marchwi
Objawy niedoboru miedzi u marchwi to przede wszystkim zaburzenia we wzroście korzeni oraz ich wybarwieniu. Wzrost roślin ulega zahamowaniu, korzenie są bladopomarańczowe i niedorośnięte o mniejszej zawartości cukrów. Przy większym niedoborze miedzi, objawy uwidaczniają się także na liściach, które przebarwiają się na niebieskozielony kolor, a ich wierzchołki stają się chlorotyczne i zamierają.

 

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15
, MIKROVIT MIEDŹ  

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu) :

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

 

Żelazo stymuluje powstawanie chlorofilu, bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych podczas fotostntezy i oddychania oraz w transporcie składników pokarmowych i asymilatów. Uczestniczy także w redukcji azotanów i azotynów do białek roślinnych.

 

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w uprawie marchwi:

Niedobór żelaza u marchwi powodować może wystąpienie na liściach charakterystycznych cytrynowych chloroz.

 

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13
, MIKROCHELAT Fe-8, (MIKROCHELAT Fe-11, MIKROCHELAT Fe-6 o-o),  MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe) :

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT ŻELAZO 75

Płynny dolistny nawóz żelazowy zawierający 75 g Fe w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

 

Mangan jest ważnym mikroelementem dla prawidłowego rozwoju i plonowania marchwi. Mangan uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w roślinie, odpowiada za procesy fotosyntezy, reguluje gospodarkę hormonalną w roślinie, syntetyzuje białka oraz przeciwdziała nadmiernemu gromadzeniu azotanów w roślinach.

 

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie marchwi:
W przypadku niedożywienia marchwi manganem pogorszeniu ulega produktywność fotosyntezy. Obniżeniu ulega oddychanie i transpiracja, co pogarsza jakość roślin. Jednoznaczne, wizualne objawy niedoboru manganu na plantacji marchwi występuje rzadko.

 

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13,  MIKROVIT MANGAN
 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn) :

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

 

Molibden pełni wiele ważnych funkcji w roślinach i korzystnie wpływa na jakość plonu. Wchodzi w skład enzymów uczestniczących w metabolizmie azotu – zmniejsza zawartość azotanów w korzeniach.

 

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie marchwi:

Jednoznaczne, wizualne objawy niedoboru molibdenu na plantacji marchwi występują rzadko.

 

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN
 

 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo) :

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

 

Cynk odpowiada w roślinach za prawidłowy przebieg wielu procesów metabolicznych bezpośrednio wpływających na wielkość plonu, kondycję roślin i ich odporność na niekorzystne warunki uprawy. Wpływa na prawidłowy rozwój korzenia (jędrna, gładka skórka), usprawnia pobieranie i przemiany azotu – redukcja azotanów w korzeniach. Prawidłowe zaopatrzenie marchwi w cynk ogranicza kumulację kadmu w korzeniach.

 

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie marchwi:

Skutkiem niedoboru cynku w marchwi jest osłabienie wzrostu i szarozielona barwa naci, która ulega deformacji. W konsekwencji plon korzeni ulega zmniejszeniu, zwłaszcza w chłodne lata.

 

Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15
, MIKROVIT CYNK  

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn) :

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

Korzeniowe : Zwiększenie odporności na stres

Właściwy dobór odmian, prawidłowa agrotechnika, nawożenie, ochrona roślin, zwalczanie chwastów – są niezbędne dla uzyskania wysokiego plonu korzeni marchwi o wymaganej jakości.
Często jednak, pomimo spełnienia tych wymogów, występują zakłócenia w rozwoju roślin rzutujące negatywnie na plon i jakość korzeni, a tym samym pogarszające efekt ekonomiczny produkcji.

Rosnące wymagania konsumentów w zakresie jakości warzyw oraz ograniczenia w stosowaniu pestycydów skłaniają Plantatorów do poszukiwania metod produkcji umożliwiających uzyskanie wysokojakościowych plonów, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin. Ważnym elementem tych działań jest STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOIŚCI (SCS).


 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) –
MARCHEW to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych oraz biopreparatów INTERMAG,
których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin,
a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.


 

Strategia Stres Control System (SCS) – MARCHEW może być realizowana dwutorowo:
 

 1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMIE DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI MARCHWI
  – poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
 2. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów
  – stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.