Opis uprawy: Seler

Korzeń spichrzowy selera, o szaro zabarwionej skórce i białym lub kremowym miąższu, zawiera cenne składniki odżywce – duże ilości błonnika, sole mineralne i witaminy. Ponadto olejki eteryczne, zawarte w liściach i korzeniach, nadają temu warzywu specyficzny smak i aromat.

 

Dobrej jakości korzenie cechuje zwarty miąższ, bez rdzawych plam, nie wykazujący tendencji do parcenia (gąbczastości miąższu) lub tworzenia pustych przestrzeni.

 

W warunkach klimatycznych Polski seler korzeniowy uprawiany jest tylko z rozsady. Jakość wysadzanej w pole rozsady ma bardzo duży wpływ na przyszłe plony.

Zdrowa, krępa rozsada zapewnia dobry start roślin po posadzeniu w polu – rośliny dobrze się przyjmują, szybko rozpoczynają wzrost, dzięki czemu są bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów, mają większą odporność na choroby i szkodniki, są bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Rozsada selera wymaga starannej pielęgnacji i przestrzegania zaleceń uprawowych. Przed sadzeniem na miejsce stałe rozsada powinna wytworzyć 5–6 liści i uzyskać wysokość 10–15 cm. 


Dla zapewnienia dostępności selera dla konsumentów przez maksymalnie długi okres czasu, seler uprawiany jest w kilku cyklach i różnych terminach na zbiór wczesny i na zbiór w plonie głównym.

Optymalna dostępność składników pokarmowych dla roślin w ciągu całego okresu wegetacji, to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o wymaganej jakości korzeni.

 

Seler korzeniowy ma najwyższe wymagania pokarmowe spośród warzyw korzeniowych. Korzeni się płytko, a w początkowej fazie wzrostu wolno rośnie i słabo się rozrasta.

Z uwagi na długi okres wegetacji, a także ze względu na duże i specyficzne wymagania pokarmowe – niezbędne jest dokarmianie dolistne selera oraz zwiększenie naturalnej odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.

 

Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich roślinom.

Spośród mikroelementów seler wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na bor (BORMAX TURBO lub BORMAX), mangan (MIKROCHELAT Mn-13 ) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).

 

Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) - SELER umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS-SELER zmniejsza ryzyko utraty części plonu.

 

Realizując program dokarmiania dolistnego i biostymulacji  z wykorzystaniem takich preparatów jak:

sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.


Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Seler - szczegółowy opis

 

 

SELER – PROGRAM DOSTARCZANIA POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW

 

Termin zabiegu / Cel zabiegu Biopreparaty BACTIM Korzyści ze stosowania biopreparatów BACTIM

1. PODLEWANIE ROZSADY
BBCH 13–14

 

2. OPRYSK GLEBY przed wysadzeniem rozsady

 

3. OPRYSK  ROŚLIN I GLEBY ok. 30 dni po wysadzeniu rozsady
BBCH 17–42


 

Produkcja rozsady

 

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

 

Ograniczenie stresu replantacji

 

Zabezpieczenie młodych roślin przed uszkodzeniami powodowanymi przez nicienie

 


Uprawa w gruncie

 

Poprawa aktywności biologicznej gleby – stymulacja prawidłowego rozwoju roślin

 

Ograniczenie szkód powodowanych przez nicienie

 

Ograniczenie kumulacji szkodliwych substancji w korzeniach

Produkcja rozsady

 

BACTIM RECEPTOR
roztwór 0,2–0,5%

 

 

Uprawa w gruncie

 

BACTIM RECEPTOR
1–2 kg/ha

BACTIM RECEPTOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców.

 

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie BACTIM RECEPTOR indukują naturalne mechanizmy odporności systemicznej roślin oraz przyczyniają się do powstawania wielu cennych substancji biostymulujących od początku rozwoju roślin.

 

BACTIM RECEPTOR jest szczególnie polecany na stanowiskach, na których notuje się zwiększone występowanie nicieni. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie szybko zasiedlają ryzosferę oraz wchodzą w symbiozę i interakcje z systemem korzeniowym, co utrudnia nicieniom jego zasiedlanie. Ponadto mikroorganizmy z biopreparatu BACTIM RECEPTOR bezpośrednio ograniczają w glebie liczebność nicieni pasożytniczych dla roślin.

 

Ograniczenie uszkodzeń powodowanych przez nicienie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania chorób odglebowych.

 

Pożyteczne mikroorganizmy dostarczane w biopreparacie BACTIM RECEPTOR ograniczają także kumulację szkodliwych substancji w korzeniach.

 

 

SELER PRODUKCJA ROZSADY i UPRAWA W GRUNCIE – PROGRAM ZABIEGÓW DOLISTNYCH 
 

Stymulator regeneracji AMINOPRIM (produkcja rozsady: roztwór 0,3%, uprawa w gruncie: 1–1,5 l/ha) stosować po wystąpieniu warunków powodujących stres roślin, a także łącznie z fungicydami lub insektycydami (po sprawdzeniu możliwości mieszania).


 

Termin zabiegu / Cel zabiegu Nawozy, aktywatory, stymulatory Korzyści ze stosowania programu dokarmiania dolistnego i biostymulacji selera

PRODUKCJA ROZSADY

 

KIEŁKOWANIE – ROZWINIĘTE LIŚCIENIE

BBCH 09–10

 

Stymulacja rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego

ROOTSTAR
podlewanie i opryskiwanie: roztwór 0,05–0,1%

Intensyfikacja wschodów oraz stymulacja rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego. Zapewnienie intensywnego rozwoju systemu korzeniowego od wczesnych faz rozwojowych roślin.

PRODUKCJA ROZSADY

 

ROZWÓJ ROŚLIN PO WSCHODACH

BBCH 10–11

 

Intensyfikacja rozwoju 

 

Przyspieszenie rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego

WAPNOVIT
podlewanie:
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie:
roztwór 0,25–0,3%

Dostarczenie łatwo przyswajalnego przez rośliny wapnia, korzystnie wpływającego na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zapobieganie wystąpieniu zgorzeli liści sercowych już na etapie produkcji rozsady. Dostarczony w nawozie azot intensyfikuje rozwój liści, a magnez i mikroelementy dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój roślin.

GROWON
podlewanie:
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie:
roztwór 0,25–0,3%

Dostarczenie młodym roślinom fosforu (źródła energii) w formie najszybciej pobieranej i przyswajalnej przez rośliny. Intensyfikacja gospodarki energetycznej roślin, stymulacja rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego oraz części nadziemnej.

TYTANIT
podlewanie i opryskiwanie:
roztwór 0,02–0,03%

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy.

PRODUKCJA ROZSADY

 

ROZWÓJ ROŚLIN 

BBCH 12–13

 

Kompleksowe odżywienie młodych roślin

 

Prawidłowy rozwój i wzrost rozsady

krystaliczny
PLONVIT OPTY
lub
płynny
PLONVIT ACTION
podlewanie:
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie:
roztwór 0,25–0,3%

Kompleksowe dokarmienie rozsady – dostarczenie makroelementów w zrównoważonych proporcjach, a także łatwo przyswajalnych mikroelementów. Wspomaganie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego oraz intensyfikacja wzrostu liści.

BORMAX TURBO
podlewanie:
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie:
roztwór 0,25–0,3%

Dostarczanie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Intensyfikacja transportu asymilatów.

MIKROVIT MOLIBDE
podlewanie:
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie:
roztwór 0,25–0,3%

Zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania azotu pobranego z podłoża. Prawidłowy rozwój i wzrost liści. Poprawa kondycji roślin.
 

OPTYSIL
podlewanie i opryskiwanie:
roztwór 0,05%

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego – intensyfikacja pobierania fosforu. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.

PRODUKCJA ROZSADY

 

ROZWÓJ ROŚLIN (przed wysadzeniem do gruntu)

BBCH 15

 

Wzmocnienie kondycji roślin przed wysadzeniem do gruntu

ROOTSTAR
podlewanie i opryskiwanie: roztwór 0,05–0,1%

Intensyfikacja rozwoju korzeni i wzmocnienie ich kondycji przed wysadzeniem rozsady do gruntu. Dobrze rozwinięty system korzeniowy rozsady znacząco wpływa na prawidłowy późniejszy rozwój i wzrost roślin, lepsze wykorzystanie nawozów doglebowych i wzrost odporności na okresowe niedobory wody.

UPRAWA W GRUNCIE

 

ROZWÓJ LIŚCI ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

BBCH 15–16

 

Wspomaganie przyjmowania się roślin

 

Intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego i liści

krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
2–3 kg/ha
lub
płynny
PLONVIT ENERGY
4–6 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Poprawa odporności na niską temperaturę.

 

Rośliny we wczesnej fazie wzrostu potrzebują zbilansowanego nawożenia i dobrej dostępności fosforu, który jest odpowiedzialny za wzrost systemu korzeniowego. Jego niedobór lub trudności z pobieraniem tego składnika z gleby mogą negatywnie wpłynąć na rozwój roślin.

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy.

Wspomaganie roślin w pobieraniu i wykorzystaniu azotu dostarczonego w doglebowych nawozach azotowych.

Usprawnienie transportu asymilatów. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

MIKROCHELAT  Cu-15
0,5 kg/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnej miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny i warunki stresowe.

TYTANIT
0,2 l/ha

Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Szybsza regeneracja uszkodzeń i pobudzenie roślin do wzrostu po posadzeniu rozsady do gruntu.

UPRAWA W GRUNCIE

 

ROZWÓJ LIŚCI

BBCH 17–18

 

Intensyfikacja rozwoju biomasy

krystaliczny
PLONVIT NITRO
2–3 kg/ha
lub
płynny
PLONVIT UP
4–6 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu.

Intensyfikacja wzrostu i rozwoju liści. Wytworzenie przez rośliny mocnych, zielonych liści jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju korzeni (masa korzeni zwiększa się dzięki fotosyntezie).

BORMAX TURBO
0,8 l/ha
lub
BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu oraz pękania ogonków liściowych.

MIKROCHELAT Zn-15
1 kg/ha

Dostarczenie cynku łatwo przyswajalnego przez rośliny. Intensyfikacja procesu fotosyntezy. Zapobieganie karłowaceniu roślin poprzez udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Stymulacja procesów przemiany azotu.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Intensyfikacja pobierania fosforu. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne.

UPRAWA W GRUNCIE

 

ROZWÓJ LIŚCI / POCZĄTEK ROZWOJU  KORZENIA SPICHRZOWEGO

BBCH 19/41

 

Intensyfikacja wzrostu liści i korzeni

krystaliczny
PLONVIT NITRO
2–3 kg/ha
lub
płynny
PLONVIT UP
4–6 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja wzrostu i rozwoju liści. Wytworzenie przez rośliny mocnych, zielonych liści jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju korzeni  selera (masa korzeni zwiększa się dzięki fotosyntezie).

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Wspomaganie roślin w pobieraniu i wykorzystaniu azotu dostarczonego w doglebowych nawozach azotowych. Usprawnienie transportu asymilatów. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha

Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin. Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy i wzrostu korzeni – korzystny wpływ na powstawanie plonu korzeni.

UPRAWA W GRUNCIE

 

POCZĄTKOWY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

BBCH 41–42

 

Intensyfikacja rozwoju korzeni i kształtowanie dobrej ich jakości

krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
2–3 kg/ha
lub
płynny
PLONVIT ENERGY
4–6 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie wzrostu korzeni. Dolistne dostarczenie fosforu wpływa korzystnie na magazynowanie składników zapasowych w korzeniach selera.

OPTYCAL
1,5 kg/ha

Uaktywnienie pompy „auksynowo-wapniowej” pozwalającej na lepsze wykorzystanie zasobów wapnia z gleby oraz bezpośrednie dolistne dostarczanie wapnia w celu poprawy zaopatrzenia roślin w wapń. Zapobieganie chorobom fizjologicznym (zgorzel liści sercowych, jamistość wierzchołków selera).

BORMAX TURBO
0,8 l/ha
lub
BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki korzeni. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie – intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe. Intensyfikacja transportu asymilatów – korzystny wpływ na wzrost korzeni.

UPRAWA W GRUNCIE

 

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

BBCH 43–44

 

Intensyfikacja wzrostu korzeni

 

Kształtowanie dobrej jakości plonu korzeni

 

Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

krystaliczny
PLONVIT KALI
2–4 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego. Przy odpowiednim zaopatrzeniu roślin w potas zwiększa się siła ssąca komórek liści –  następuje lepsze wykorzystanie wody glebowej przez rośliny i zmniejszeniu ulega transpiracja wody z liści.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych. Zapobieganie chorobom fizjologicznym (zgorzel liści sercowych, jamistość wierzchołków selera). Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie liści w dobrej kondycji.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Korzystny wpływ na wzrost plonu.

UPRAWA W GRUNCIE

 

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

BBCH 45–47

 

Intensyfikacja wzrostu korzeni

 

Kształtowanie dobrej jakości plonu

 

Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

krystaliczny
PLONVIT KALI
2–4 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Dolistne odżywienie potasem pod koniec okresu wegetacji selera, korzystnie wpływa na utrzymanie w dobrej kondycji liści. Dobre zaopatrzenie w potas, korzystnie wpływa też na trwałość przechowalniczą korzeni.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych. Zapobieganie chorobom fizjologicznym (zgorzel liści sercowych, jamistość wierzchołków selera). Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie liści w dobrej kondycji.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden łatwo przyswajalny przez rośliny. Zmniejszenie zawartości azotanów w korzeniach selera. Poprawa kondycji roślin.

UPRAWA W GRUNCIE

 

KOŃCOWY WZROST KORZENIA SPICHRZOWEGO

BBCH 47–48

 

Poprawa parametrów jakościowych korzeni

 

Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

KALPRIM
5 l/ha

Efektywne odżywienie roślin potasem. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Dobre zaopatrzenie w potas, korzystnie wpływa też na trwałość przechowalniczą korzeni.

BORMAX TURBO
0,8 l/ha
lub
BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie – intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe. Intensyfikacja transportu asymilatów – korzystny wpływ na wielkość plonu.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni.

 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Korzeniowe

ADITENS

Adiuwant systemiczny

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM RECEPTOR

Bioaktywator anty nicienie

BACTIM SŁOMA

Bioaktywator gleby

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

PROAQUA

Kondycjoner wody  

TYTANIT

Stymulator plonu

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

 

Azot jest niezbędnym, plonotwórczym składnikiem pokarmowym, bez którego nie ma możliwości uzyskania dobrego plonu, ale jednocześnie, dostarczanie tego pierwiastka roślinom selera musi być wyważone, tzn. nie może być zbyt wysokie.

 

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie selera:
Niedostateczne odżywienie selera azotem powoduje spowolnienie wzrostu roślin i chlorozę liści.

 

Skutki nadmiaru azotu (N) w uprawie selera:
Nadmiar azotu w uprawie selera sprzyja powstawaniu pustych przestrzeni w zgrubieniach, zmniejsza odporność roślin na choroby, pogarsza przydatność korzeni do przechowywania (wyższe straty przechowalnicze), prowadzi do zwiększenia zawartości azotanów.

 

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

 

Warzywa wykazują zwiększone zapotrzebowanie na fosfor w początkowych fazach wzrostu ponieważ odpowiada on za rozwój systemu korzeniowego. Rośliny dobrze odżywione fosforem są bardziej odporne na suszę i patogeny.

 

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie selera:
Typowe objawy niedoboru fosforu to fioletowopurpurowe przebarwienie liści i łodyg, spowodowane nagromadzeniem antocyjanów.

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18

W sytuacjach gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, polecamy aktywator energii – GROWON

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

 

Seler korzeniowy ma wysokie wymagania w stosunku do potasu.

 

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie selera:
Niedostateczne odżywienie selera potasem powoduje niskie osadzenie blaszek liści, na skutek czego rośliny sprawiają wrażenie skarłowaciałych. Z powodu niedoboru potasu na liściach selera pojawić się może chloroza.

 

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, ALKALIN K+Si,  ALKALIN KB+Si,  ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu  

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

 

Spośród składników pokarmowych szczególne znaczenie dla jakości selera i jego trwałości przechowalniczej, ma wapń.

 

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie selera:

Niedobór wapnia, już w okresie produkcji rozsady selera, może powodować zgorzel liści sercowych. Jest to choroba o podłożu fizjologicznym, której przyczyną jest niedostateczna zawartość wapnia w najmłodszych liściach. Liście sercowe młodych roślin stają się najpierw brązowe, później czernieją i zamierają.

 

Podczas uprawy w polu, kiedy selery rosną i mają bujne ulistnienie – intensywnie transpirują. Składniki pokarmowe pobierane przez korzenie są wraz z prądem transpiracyjnym przemieszczane w roślinie.

Liście najmłodsze, których siła transpiracyjna jest mniejsza, są najsłabiej zaopatrywane w wodę i niesione z nią substancje odżywcze.

 

Wapń jest transportowany do liści wolniej niż np. azot, potas i magnez, a w warunkach niedoboru wody nie dociera do liści, zwłaszcza najmłodszych. Dlatego objawy niedoboru wapnia uwidaczniają się zwłaszcza na liściach najmłodszych.

Zjawisko niedoboru wapnia określane jako zamieranie liści sercowych lub zgorzel liści sercowych (black heart) intensyfikuje niedobór boru.

 

Przy silnym i utrzymującym się deficycie wapnia nekroza postępuje i dochodzi do zamierania stożka wzrostu rośliny. Dodatkowo, wtórne infekcje bakterii i grzybów, wywołujących zgnilizny, powodują powstawanie jamistości wierzchołków selera.

 

Niedobór wapnia, oprócz powodowania chorób fizjologicznych, wpływa na gorsze uwodnienie tkanek, plony szybciej tracą jędrność i gorzej się przechowują.

 

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT

Aktywator wapnia OPTYCAL dodatkowo stymuluje pobieranie wapnia z gleby.

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

 

Magnez jest niezbędny do prawidłowego rozwoju selera – jako składnik chlorofilu, oddziałuje na przebieg procesu fotosyntezy.

 

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w uprawie selera:

Typowym objawem deficytu magnezu jest chloroza, pojawiająca się w przestrzeniach pomiędzy nerwami liści, które pozostają zielone. Przy dużym deficycie magnezu tkanki żółkną, brunatnieją i zamierają.

Objawy pojawiają się najpierw na starszych liściach, z których magnez może przemieszczać się do młodszych organów (zjawisko reutylizacji).

 

Nawozy szybko dostarczające magnez:

MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

 

Seler należy do roślin o dużym zapotrzebowaniu na bor.

 

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie selera:

Niedobór boru u selera objawia się początkowo w postaci poprzecznych spękań (często skorkowaciałych) na wewnętrznej stronie, u nasady ogonków liściowych starszych liści selera korzeniowego – pękanie ogonków liściowych. Na korzeniach spichrzowych mogą pojawiać się brunatne plamy, obniżające wartość handlową plonu. Wzrost korzeni ulega zahamowaniu, a równocześnie pojawia się dużo korzeni bocznych. Niedostateczne odżywienie roślin borem jest też jedną z przyczyn powstawania pustych przestrzeni w korzeniach. 

Niedobór boru, który odgrywa ważną rolę w pobieraniu przez rośliny wapnia, przyczynia się pośrednio do wystąpienia zgorzeli liści sercowych, której następnym etapem jest jamistość wierzchołkowa selera.

 

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX TURBO, BORMAX

Nawozy szybko dostarczające bor (B) :

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

 

Mangan jest mikroelementem ważnym dla prawidłowego rozwoju selera.

 

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie selera:

Objawy niedoboru manganu u selera uwidaczniają się w postaci chlorotycznych przebarwień tkanki między nerwami blaszek liściowych, a nerwy liści pozostają zielone.

Z powodu małej ruchliwości manganu w roślinie objawy jego niedoboru pojawiają się w pierwszej kolejności na najmłodszych liściach. Są one podobne do objawów deficytu żelaza.

Wystąpienie objawów niedoboru manganu na liściach świadczy o dużym niedoborze tego pierwiastka w roślinie.

 

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn) :

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

 

Seler jest gatunkiem wrażliwym na niedostateczne odżywienie molibdenem.

 

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie selera:

Niedobór molibdenu objawia się przebarwieniem i obniżonym turgorem liści selera. Stają się one jasnozielone, a następnie żółkną. Przy utrzymującym się niedoborze molibdenu liście mogą przybrać barwę białawą. Z czasem na brzegach liści pojawiają się białawobrunatne plamki.

Wskutek ich powiększania się, nekroza obejmuje coraz większą powierzchnię liści i prowadzi do ich obumierania. Wzrost roślin zostaje zahamowany.

 

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN
 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo) :

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

 

Prawidłowe nawożenie selera wymaga dokarmienia dolistnego cynkiem.

 

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie selera:
Niedobór cynku prowadzi do zahamowania wzrostu ogonków liściowych i redukcji powierzchni blaszek liściowych selera.

 

Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn) :

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

Korzeniowe : Zwiększenie odporności na stres


Seler jest gatunkiem wrażliwym na stresy abiotyczne i biotyczne.

 

  • Już na etapie produkcji rozsady młode rośliny narażone są na zagrożenia np. takie jak: nieodpowiednia temperatura, nieodpowiednia wilgotność gleby i powietrza, niedostateczna ilość światła, nieprawidłowości w żywieniu, patogeny chorobotwórcze, szkodniki. Czynniki te mogą obniżyć nie tylko ilość, ale i jakość rozsady, co skutkuje konsekwencjami po wysadzeniu jej do gruntu. Wzmocnienie odporności młodych roślin na działanie czynników stresowych jest warunkiem wyprodukowania rozsady dobrej jakości, o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, która szybko przyjmuje się po wysadzeniu w pole i dobrze znosi trudniejsze warunki uprawowe.

 

  • Oddziaływanie niekorzystnych warunków środowiskowych w trakcie uprawy w polu, można w pewnym stopniu wyprzedzająco ograniczyć m.in. poprzez: właściwy dobór stanowiska, racjonalne nawożenie i zabiegi uprawowe, prawidłowy dobór odmiany, wysadzenie dobrze odżywionej i umiejętnie zahartowanej rozsady w odpowiedniej fazie rozwojowej. Ponadto, dla prawidłowego rozwoju i plonowania selera bardzo ważne jest też prowadzanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających warunki wzrostu roślin w kolejnych fazach rozwojowych.

 

Ważnym elementem tych wszystkich działań, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin, jest Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności (SCS).

 

 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin

STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) - SELER to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych

oraz biopreparatów INTERMAG, których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy,

wspomaganie zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.


 

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – SELER może być realizowana dwutorowo:

 

  1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMACH:
  •  DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI ROZSADY SELERA
  •  DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI SELERA – UPRAWA W GRUNCIE

– poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
 

  1. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów

– stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.