Opis uprawy: Ziemniak

W opracowaniu ...
 
 

Program nawożenia uprawy: Ziemniak - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Ziemniak

ZIEMNIAK - programy nawożenia do pobrania w formacie pdf:
» Program MIKRO lub MAKRO - do wyboru.

W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne (standardowe) wymagania pokarmowe ziemniaków. Przedstawiony graficznie, w sposób obrazowy „przypomina” o potrzebie wykonania zabiegów w kolejnych fazach rozwojowych.

W zależności od warunków uprawy, Plantator może wybrać jeden z dwóch programów:
  • Program MIKRO zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makroskładniki i ich dostępność dla roślin jest na średnim lub wysokim poziomie. Podstawę programu stanowi płynny nawóz mikroelementowy PLONVIT ZIEMNIAK.
  • Program MAKRO zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makro- i mikroskładniki, a także ich dostępność dla roślin jest na poziomie niskim bądź średnim lub gdzie produkcja odbywa się na glebach gorszej jakości, o niewystarczającej zasobności w dostępne składniki pokarmowe. Podstawę programu stanowią krystaliczne nawozy z serii PLONVIT (NPK+mikro): NITRO, PHOSPHO, KALI, OPTY.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Ziemniak

ADITENS

Adiuwant systemiczny

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

FOSFYN

Aktywator odporności na stresy biotyczne

GROWON

Aktywator energii

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT ZIEMNIAK

Nawóz dolistny dla ziemniaków

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

TYTANIT

Stymulator plonu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

 

Objawy i skutki niedoboru azotu (N) u ziemniaka:
Niedobór azotu u ziemniaka w pierwszym okresie wegetacji, aż do kwitnienia, skutkuje mniejszą liczbą łodyg o jednocześnie mniejszym ulistnieniu. Słabsza intensywność barwy zielonej liści, nawet przy dobrze wykształconych krzakach, to łagodny wskaźnik niedoboru, który w okresie zawiązywania bulw nie rzutuje na liczbę zawiązanych bulw. Przy dużym niedoborze azotu następuje zahamowanie wzrostu roślin, a krzaki karłowacieją. Liczba zawiązanych bulw silnie się zmniejsza, a ich wielkość maleje. 


Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

 

Krytyczna faza zapotrzebowania ziemniaków na fosfor przypada na okres około 1 tygodnia przed początkiem zawiązywania bulw. Niedobór składnika prowadzi do zmniejszenia ich liczby. W naturalnych warunkach polowych klasyczne objawy są trudne do obserwacji. 


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

TERRASTART

Mikrogranulat do nawożenia startowego łącznie z siewem nasion

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)Objawy i skutki deficytu potasu:

Ziemniak reaguje na niedobór potasu przez cały okres wegetacji, począwszy od fazy tworzenia krzaka, poprzez zawiązywanie bulw, po końcowe stadia ich wzrostu. W pierwszym okresie niedobór potasu przejawia się tzw. „poparzeniem” i delikatnym zwijaniem się starszych liści, które przyjmują różne odcienie barw, od żółtawej po czerwonawą. Przy dużym niedoborze potasu dochodzi do zamierania całych pędów, a nawet krzaków. Jednym z charakterystycznych objawów niedoboru potasu jest pękanie bulw, które na stanowiskach słabych może wystąpić już w trakcie ich zawiązywania.


Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN K+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu  

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)Objawy i skutki niedoboru wapnia (Ca) u ziemniaków:
Wapń, wpływając na jakość skórki zmniejsza podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne, a także poprawia ich wartość handlową oraz parametry przechowalnicze.


Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)Objawy i skutki niedoboru magnezu (Mg) u ziemniaków:
Zapotrzebowanie na magnez ujawnia się na początku fazy wzrostu bulw, lecz stany niedoboru są najbardziej widoczne pod koniec wegetacji. W tym okresie wegetacji rośliny intensywnie akumulują skrobię w bulwach, co wzmaga ich zapotrzebowanie na magnez. Na stanowiskach o małej zasobności w przyswajalny magnez dochodzi do intensywnego odprowadzania składnika ze starszych liści, prowadząc nawet do powstania nekroz zlokalizowanych między nerwami liści.Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)