O firmie

INTERMAG od prawie 30 lat wspiera polskich rolników i ogrodników w uzyskiwaniu coraz wyższej efektywności w produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt. Firma zaliczana jest do największych producentów nawozów i biostymulatorów, a także produktów prozdrowotnych dla zwierząt w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwija działalność w ponad 25 krajach na całym świecie, a nawozy tutaj produkowane stosowane są obecnie na ponad 5 mln hektarów upraw.

Naszą ambicją jest stać się zapleczem najnowocześniejszych rozwiązań dla rolników i pomóc im zwiększać plony zgodnie z naszym firmowym motto: „SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI WIEDZY”

Misja firmy

Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych technologii, pozwalających produkować zdrową żywność w ramach zrównoważonego rolnictwa. W tym celu firma współpracuje z uznanymi instytucjami naukowo-badawczymi, a ponadto zbudowała własne zaplecze badawczo-doświadczalne, które pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i prac rozwojowych. Wprowadzenie na rynek nowych produktów zawsze poprzedzone jest rzetelnymi badaniami biologicznymi, które potwierdzają ich efektywność w praktyce rolniczej i ogrodniczej. INTERMAG konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych technologii, czerpiąc inspirację z rozwiązań, które wymyśliła sama natura miliony lat temu.

Cel firmy

Celem firmy jest długoterminowy rozwój, dlatego tak ważna dla nas jest inwestycja w badania i rozwój produktów. Nowoczesne urządzenia i aparatura w laboratorium oraz zespół doświadczonych, wykształconych profesjonalistów, pełnych zaangażowania i pasji w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań, przynoszą efekty w postaci innowacyjnych produktów wprowadzanych na rynek. Nieustannie wzrasta też potencjał produkcyjny firmy – rozbudowywana i modernizowana fabryka jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie wśród producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów. Wartością nadrzędną firmy jest satysfakcja Klientów, a ich rosnące wymagania, opinie i sugestie są inspiracją do ciągłego udoskonalania oferty oraz wprowadzania kolejnych innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do zwiększenia ilości i jakości plonów.

Zapraszamy do współpracy

Główne zalety produktów INTERMAG

...

Wysoka jakość

Stabilność i gwarancja składu oraz zgodność z deklarowaną zawartością, wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji, rygorystyczne przestrzeganie procedur produkcyjnych (produkcja oparta o System Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Żywności ISO 9001 i 14001 oraz 22000:2006). Wysokiej jakości komponenty używane do produkcji bardzo rygorystyczna procedura kwalifikująca dostawców, zgodna z ISO 9001 i 14001 oraz 22000.

...

Wysoka efektywność

Znaczny wzrost i poprawa jakości plonów oraz poprawa zdrowotności zwierząt potwierdzone wynikami badań, doświadczeń i wdrożeń prowadzonych w kraju i za granicą oraz pozytywnymi opiniami użytkowników.

...

Innowacyjność

Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w nawożeniu i profilaktyce zdrowotnej zwierząt (np. biostymulatory, antystresanty, nawozy donasienne, adiuwanty, technologia INT, preparaty prozdrowotne dla drobiu, trzody chlewnej i bydła).

...

Autorskie receptury

Składy i formulacje nawozów oraz preparatów prozdrowotnych dla zwierząt opracowane przez technologów w laboratoriach INTERMAG, konsultowane z ośrodkami naukowymi i testowane w praktyce rolniczej.

...

Praktyczność

Dzięki dobrej znajomości rynku, szybka reakcja na jego zmieniające się potrzeby i wymagania. Możliwość łącznego stosowania z innymi agrochemikaliami - pozytywne wyniki badań mieszalności nawozów z większością dostępnych na rynku pestycydów, kompatybilność programów nawożenia i ochrony roślin.

...

Wygoda w stosowaniu

Dostępność w ofercie nawozów i preparatów prozdrowotnych dla zwierząt w formulacji płynnej oraz sypkiej.

Wykaz produktów INTERMAG

Nawozy organiczne

Nawozy donasienne

Mikrogranulat doglebowy

Mineralizator resztek pożniwnych

Drogi oddechowe

Intensywna reprodukcja

Mocne skorupy jaj oraz kości

Nerki

Szczepienia i antybiotykoterapia

Wątroba

Wzmocnienie organizmu

Zakwaszacze

Nerki

Problemy z rozrodem

Stres i biegunki

Słaba odporność

Szybki start

Wątroba

Zakwaszacze

Apetyt

Cielęta

Efektywny wzrost

Problemy z rozrodem

Słaba odporność

Stres i biegunki

Wątroba

Zaleganie okołoporodowe

Kokcydioza

Mocne skorupy jaj oraz kości

Drogi Oddechowe

Efektywny wzrost

Kokcydioza

Mocniejsze kości

Nerki

Upały

Wątroba

Zakwaszacze

Centrum badawczo rozwojowe

Laboratorium INTERMAG jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pozwalającą realizować szeroki zakres zadań formulacyjnych, analiz chemicznych i badań biologicznych na roślinach. Składa się ono z trzech głównych pracowni tj.: Pracowni Badań Formulacyjnych, Pracowni Analitycznej i Pracowni Biotechnologicznej.

Pracownia Badań Formulacyjnych

Pracownia Badań Formulacyjnych jest wyposażona w wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne umożliwiające prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i tworzeniem nowych formulacji agrochemikaliów oraz produktów stymulujących rozwój roślin. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie stabilnych i lepiej przyswajalnych form składników odżywczych, a także innych substancji poprawiających jakość i wielkość uzyskiwanych plonów. Istotną cechą tworzonych produktów jest ich stabilność, stąd też w pracowni prowadzone są badana „wytrzymałościowe” opracowanych formulacji. Prace te w głównej mierze polegają na imitowaniu rzeczywistych warunków przechowywania i określaniu ich wpływu na równowagę fizykochemiczną substancji, czyli trwałość produktu.

Centrum badawcze

Pracownia Analityczna

Pracownia Analityczna posiada nowoczesną aparaturę służącą do wykonywania analiz fizykochemicznych. Jednym z takich urządzeń jest najnowszej generacji spektrometr emisji optycznej z indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Urządzenie to pozwala na oznaczanie ilościowe i jakościowe większości pierwiastków chemicznych. Wykonywane są tu analizy składu chemicznego nowo opracowywanych formulacji, których interpretacja pozwala na optymalizację prac badawczych i zrozumienie procesów przebiegających w opracowywanym produkcie. Badany tu jest również skład chemiczny stosowanych surowców oraz wytwarzanych w Zakładzie Produkcyjnym preparatów, co stanowi jednocześnie element procesu kontroli jakości produktów firmy INTERMAG.

Pracownia Biotechnologiczna

Pracownia Biotechnologiczna umożliwia prowadzenie badań nad tworzeniem nowych generacji produktów – biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Do tego celu wykorzystane są naturalne zdolności wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które działają kompleksowo w glebie i wpływają korzystnie na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin. Pracownia wyposażona jest m.in. w mikroskop z kamerą do dokumentacji obrazu w formie zdjęć i filmów, inkubator, kriobank czy autoklaw. Wykorzystując tę aparaturę badawczą, mikrobiolodzy prowadzą prace nad izolacją wybranych szczepów mikroorganizmów oraz nad tworzeniem stabilnych formulacji biopreparatów.

Najnowszym urządzeniem jest uruchomiona w lutym 2016 r. najnowocześniejsza w Polsce komora fitotronowa, która służy do prowadzenia badań na roślinach w zaprogramowanych i automatycznie kontrolowanych warunkach. Umożliwia ona przeprowadzanie badań biologicznych przez cały rok w ściśle kontrolowanych, symulowanych, zmiennych warunkach klimatycznych. Powierzchnia 21 m2 pozwala na prowadzenie badań w wielu kombinacjach i powtórzeniach, nawet w pełnym cyklu wegetacyjnym (do uzyskania pełnej wielkości roślin).

Szerokie zakresy parametrów, którymi można odpowiednio sterować, pozwalają na:

 • prowadzenie badań w zakresie temperatury od 4°C do 35°C przy równomiernym rozkładzie zadanej temperatury wraz z automatyczną wymianą powietrza,
 • prowadzenie doświadczeń przy zadanym (automatycznie utrzymywanym) poziomie wilgotności w przedziale od 40% do 95% oraz przy zadanej koncentracji CO2 poprzez układ dozowania gazu,
 • automatyczne oświetlanie roślin lampami typu LED w pięciu cyklach dobowych (rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór) symulując zmiany oświetlenia dobowego i rocznego (pory roku) – program sterujący doświetlaniem umożliwia wprowadzenie czasu doświetlania oraz żądanego natężenia światła,
 • symulację efektu wiatru, przez co lepiej można odtwarzać naturalne warunki wegetacji roślin.

Program sterujący komory umożliwia pełną archiwizację danych dotyczących warunków panujących w komorze oraz ich prezentację graficzną w formie wykresów.

Wszystkie te działania mają jeden cel: zwiększenie efektywności upraw rolniczych i ogrodniczych w ramach Integrowalnej Produkcji Roślinnej.

GALERIA ZDJĘĆ


Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze
Centrum badawcze

Zakłady produkcyjne INTERMAG

Aktualnie INTERMAG sp. z o.o. posiada dwa zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Osieku i Olkuszu

Na terenie zakładu w Osieku produkowane są:

 • płynne i zawiesinowe koncentraty nawozowe
 • krystaliczne nawozy rozpuszczalne (w tym chelaty nawozowe)
 • nawozy granulowane.

Hale produkcyjne wyposażone są w:

 • zbiorniki reakcyjne o poj. od 5–20 m3, specjalistyczne urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalacje do rozlewania gotowych preparatów do opakowań o pojemności od 0,1 i do 20 litrów .
 • urządzenia do naważania, mielenia, uśredniania i mieszania surowców, a także ich pakowania do worków i pojemników od 1 kg do 25 kg
 • dwie suszarnie rozpyłowe
 • niezależne dwie linie do granulacji kompaktorowej i talerzowej.

W Osieku znajduje się też budynek Działu Badawczo-Rozwojowego z pracowniami: chemiczną, mikrobiologiczną, formulacyjną, laboratorium analitycznym i komorą fitotronową, a także zaplecze do badań biologicznych w terenie otwartym i pod osłonami.

Zakład produkcyjny Osiek
Zakład produkcyjny Olkusz

W skład nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego w Olkuszu wchodzą dwa oddziały:

 • Oddział produkcji nawozów i biostymulatorów – wyposażony w kompletne instalacje technologiczne. Tutaj zlokalizowana jest także najnowocześniejsza w Polsce suszarnia rozpyłowa z łożem fluidalnym do produkcji ultragranulatów.
 • Oddział produkcji płynnych prozdrowotnych dodatków paszowych: wodnych, olejowych i wodno-olejowych.

Kompleksowe wyposażenie i uniwersalny charakter poszczególnych linii produkcyjnych zapewniają wysoką wydajność z równoczesną możliwością równoległej produkcji różnych rodzajów produktów i szybkiej zmiany asortymentu. Nowoczesne urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych wyposażone są w systemy automatycznej kontroli i pomiarów procesów technologicznych, wizualizacji i komunikacji z funkcjonującym w firmie systemem informatycznego wsparcia zaopatrzenia, produkcji i logistyki. Wszystkie urządzenia odpowiadają najwyższym standardom związanym z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Każda partia produktu podlega szczegółowej kontroli jakościowej zanim skierowana zostanie do sprzedaży.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Doradców i Technologów pomoże w realizacji Państwa potrzeb,
a Dział Produkcji INTERMAG szybko zrealizuje zamówienie.

GALERIA ZDJĘĆ


Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny
Zakład produkcujny

Centrum magazynowe-logistyczne

Nowoczesny magazyn o powierzchni 6800 m2 wyposażony jest w zintegrowany ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa system informatyczny obejmujący planowanie zakupów surowców i opakowań, planowanie produkcji, nadzór i kontrolę nad realizacją produkcji, planowanie dystrybucji oraz dystrybucję.
Na podstawie zamówień klientów możliwe jest szybkie sprawdzenie stanów magazynowych oraz skuteczne zaplanowanie produkcji w odpowiednim czasie i ilości.
Optymalizacja procesu i pełna dostępność wyrobów gotowych są gwarancją terminowych dostaw do klientów.

Centrum magazynowe

GALERIA ZDJĘĆ


DANE SPÓŁKI

INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ
Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr. 0000100441
VAT-ID nr.  PL 637-011-20-65
Wysokość kapitału zakładowego spółki 177 000 zł
 

Siedziba INTERMAG

Osiągnięcia i wyróżnienia


Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko

2017

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko

Diament Forbes 2017

2017

Diament Forbes 2017

ORZEŁ TYGODNIKA „WPROST” 2017

2017

ORZEŁ TYGODNIKA „WPROST” 2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym BORMAX

2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym BORMAX

|
Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Mn-13

2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Mn-13

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym_MIKROCHELAT Fe-13

2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym_MIKROCHELAT Fe-13

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Cu-15

2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Cu-15

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Zn-15

2017

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Zn-15

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU 2016

2016

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU 2016 w kategorii innowacja za BACTIM SŁOMA

Jakość Roku 2016

2016

Jakość Roku 2016

Krakowski Dukat

2016

Krakowski Dukat

Certyfikat GMP+ B1

2016

Certyfikat GMP+ B1

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko

2016

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko

Małopolska Nagroda Gospodarcza

2016

Małopolska Nagroda Gospodarcza dla najprężniej działających firm w kategorii średnich przedsiębiorstw

GAZELA BIZNESU

2015

GAZELA BIZNESU W XVI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm

TROJAK OLKUSKI

2015

TROJAK OLKUSKI w kategorii Przedsiębiorca roku

CERTYFIKAT JAKOŚĆ ROKU 2015 w kategorii innowacja za linię produktów prozdrowotnych dla zwierząt

2015

CERTYFIKAT JAKOŚĆ ROKU 2015 w kategorii innowacja za linię produktów prozdrowotnych dla zwierząt

INICJATOR INNOWACJI 2015

2015

Wyróżnienie w I edycji konkursu INICJATOR INNOWACJI 2015 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa

DIAMENT FORBES 2015

2015

Diament Forbes 2015

GAZELA BIZNESU

2014

GAZELA BIZNESU W XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm 2014

CHOINKA agroforo.pl 2014

2014

Dowód Uznania za istotny wkład oraz pomoc wniesioną w realizację akcji Choinka Agrofoto.pl 2014

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 2014

2014

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Nr Z-108/1/2014

ZŁOTY MEDAL NA MTP Gardenia 2011

2011

Złoty medal na MTP Gardenia 2011 dla długo działającego nawozu HORTIFORM MAX

Projekty Unijne:

Projekty realizowane
Projekty zrealizowane

Kariera w INTERMAG

Dołącz do zespołu INTERMAG

Rozwój INTERMAGU jest możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu osób tu pracujących

Nasz zespół sukcesywnie się powiększa, ale ilość nowych projektów sprawia, że ciągle jest wśród nas miejsce dla kreatywnych osób, ktore mogą tutaj zrealizować swoje ambitne plany zawodowe.

Możliwości rozwoju

Firma INTERMAG umożliwia podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach i konferencjach naukowych, a także poprzez wspieranie samokształcenia. Dofinansowanie studiów podyplomowych, zakup książek oraz prasy fachowej jest stałym elementem troski ukierunkowanej na wszechstronny rozwój Pracowników.

Doceniamy naszych pracowników

Nowe inicjatywy rozwojowe, które przyczynią się do poprawy efektywności i wydajności są nagradzane

System zarządzania przez cele

W firmie INTERMAG został wdrożony system zarządzania przez cele, który ma swoje odzwierciedlenie w systemie premiowym oraz wewnętrznych procedurach


Wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły, są ambitni i nie boją się nowych wyzwań - prosimy o kontakt.

Aktualnie, zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane pracą na poniżej wymienionych stanowiskach: