NASZA FIRMA

PROFIL FIRMY

INTERMAG to firma założona w Polsce w 1988r. Od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwoju i produkcji nowoczesnych preparatów dla rolnictwa.

Aktualnie firma zaliczana jest do największych producentów nawozów i biostymulatorów oraz aktywnie działa w branży produktów prozdrowotnych dla zwierząt.

INTERMAG rozwija działalność w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej.

 

Naszą ambicją jest stać się czołowym dostawcą najnowocześniejszych rozwiązań dla rolników i pomagać im zwiększać produktywność zgodnie z firmowym motto: „SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI WIEDZY”.

Misją INTERMAG jest upowszechnianie rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności produkcji rolnej, przy równoczesnej dużej dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwo żywności. W tym celu współpracujemy z uznanymi instytucjami naukowo-badawczymi. Ponadto zbudowaliśmy własne zaplecze badawczo-doświadczalne, które pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i prac rozwojowych.

 

Inspiracją dla nowych projektów są często rozwiązania i mechanizmy stworzone przez naturę. Wprowadzenie na rynek nowych produktów zawsze poprzedzone jest rzetelnymi badaniami biologicznymi, które potwierdzają ich efektywność w praktyce.

 

Siłą INTERMAG jest zespół doświadczonych ekspertów, którzy swoją  wiedzą i doświadczeniem wspierają naszych Klientów i Partnerów.

Celem INTERMAG jest długoterminowy rozwój, dlatego tak ważna jest dla nas inwestycja w badania i rozwój. Nowoczesne urządzenia i aparatura w laboratorium oraz zespół doświadczonych, wykształconych profesjonalistów, pełnych zaangażowania i pasji w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań, przynoszą efekty w postaci innowacyjnych produktów wprowadzanych na rynek. Nieustannie wzrasta też potencjał produkcyjny firmy. Rozbudowywana i modernizowana fabryka jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie wśród producentów z branży rolniczej.

 

Wartością nadrzędną firmy jest satysfakcja naszych Klientów. Ich rosnące wymagania, opinie i sugestie są inspiracją do ciągłego udoskonalania oferty oraz wprowadzania kolejnych innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do zwiększenia rentowności produkcji rolniczej.

 

Zapraszamy do współpracy

Główne zalety produktów INTERMAG

...

Wysoka jakość

Gwarantujemy stabilną formę fizyczną produktów oraz skład zgodny z deklarowaną zawartością. W produkcji wykorzystujemy najnowsze technologie i rygorystycznie przestrzegamy procedur. Produkcja oparta jest o System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 i 14001 oraz Standard Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP+. Stosowane surowce pochodzą od sprawdzonych dostawców spełniających wymagania jakościowe zgodne z ISO 9001 i 14001 oraz GMP+. Przed skierowaniem do produkcji wszystkie komponenty podlegają ścisłej kontroli jakościowej.

 

...

Wysoka efektywność

Nasze produkty pozwalają znacznie zwiększyć plon upraw, poprawić jego jakość oraz podnieść produkcyjność i zdrowotność zwierząt.  Skuteczność produktów potwierdzają wyniki doświadczeń oraz pozytywne opinie użytkowników. Zalecenia uprawowe są zoptymalizowane pod kątem różnych warunków klimatycznych. Wysokoskoncentrowane produkty pozwalają osiągnąć pożądane efekty przy niskich dawkach.

...

Innowacyjność

Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w nawożeniu i profilaktyce zdrowotnej zwierząt (np. biostymulatory, antystresanty, nawozy donasienne, adiuwanty, technologia INT, preparaty prozdrowotne dla drobiu, trzody chlewnej i bydła).

...

Autorskie receptury

Składy i formulacje nawozów oraz preparatów dla zwierząt są opracowywane przez  technologów w laboratoriach INTERMAG, konsultowane z ośrodkami naukowymi i testowane w praktyce rolniczej.

...

Praktyczność

Dzięki dobrej znajomości rynku szybko reagujemy na jego zmieniające się potrzeby i wymagania. Zwracamy szczególną uwagę na praktyczne zastosowanie polecanych rozwiązań tj. kompatybilność programów nawożenia i ochrony roślin oraz łączne stosowanie agrochemikaliów. Posiadamy pozytywne wyniki badań mieszalności nawozów z powszechnie stosowanymi pestycydami. Naszym atutem jest również długi okres przydatności produktów do stosowania i dostępność w ofercie formulacji płynnej oraz sypkiej.

...

Wsparcie doradcze

Oferowanym produktom towarzyszy szeroki zakres usług wsparcia realizowany przez zespół doradców INTERMAG,  w tym: szkolenia, pokazy polowe, seminaria, indywidulane doradztwo.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Istnienie Działu Badań i Rozwoju firmy INTERMAG harmonizuje ze strategią naszej firmy, w której duży nacisk stawia się na badania i prace związane z rozwojem nowoczesnych produktów do zastosowania w rolnictwie. W skład zespołu badawczego wchodzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu technologii, chemii, biologii i mikrobiologii.

 

Laboratorium INTERMAG jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pozwalającą realizować szeroki zakres zadań formulacyjnych, analiz chemicznych i badań biologicznych. Składa się ono z czterech głównych pracowni: formulacyjnej, analitycznej, biotechnologicznej i badań biologicznych.

R&D Centre

Pracownia Badań Formulacyjnych

Pracownia ta wyposażona jest w wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne umożliwiające prowadzenie prac związanych z projektowaniem i tworzeniem nowych produktów.

Pracownia Analityczna

Pracownia analityczna stanowi istotny element procesu kontroli jakości produktów firmy INTERMAG.

W pracowni wykonywane są analizy składu chemicznego stosowanych surowców, wytwarzanych produktów oraz nowo opracowywanych formulacji.  Pracownia ta ułatwia optymalizację prac badawczych i ciągłe utrzymanie wysokiej jakości produktów.

R&D Centre
R&D Centre

Pracownia Biotechnologiczna

Wykorzystując aparaturę badawczą pracowni, mikrobiolodzy prowadzą prace nad izolacją wybranych szczepów mikroorganizmów oraz nad tworzeniem nowych generacji produktów – biopreparatów.

Pracownia Badań Biologicznych

Pracownia jest wyposażona w nowoczesną komorę fitotronową, służącą do prowadzenia badań na roślinach w zaprogramowanych i ściśle kontrolowanych warunkach klimatycznych oraz tunel eksperymentalny z możliwością modelowania klimatu dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu ogrzewania, wietrzenia, cieniowania, nawadniania i dokarmiania roślin.
 

Zespół doświadczonych profesjonalistów, pełnych zaangażowania i pasji oraz nowoczesne urządzenia i aparatura do poszukiwania i produkcji innowacyjnych preparatów stosowanych we współczesnym rolnictwie na całym świecie. To stanowi podstawę misji INTERMAG.


R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre
R&D Centre

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Aktualnie INTERMAG posiada dwa zakłady produkcyjne, zlokalizowane w południowej Polsce.

Na terenie zakładów produkowane są:

 • płynne i zawiesinowe koncentraty nawozowe
 • krystaliczne nawozy rozpuszczalne
 • chelaty nawozowe i paszowe w formie ultragranulatu i w formie płynnej
 • nawozy granulowane
 • prozdrowotne produkty dla zwierząt w formulacji wodnej, olejowej i wodno-olejowej.

Hale produkcyjne wyposażone są w:

 • zbiorniki reakcyjne o poj. od 1–20 m3, specjalistyczne urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalacje do rozlewania gotowych preparatów do opakowań o pojemności od 0,1 i do 1000 litrów
 • urządzenia do naważania, mielenia, uśredniania i mieszania surowców, a także ich pakowania do worków i pojemników od 0,5 kg do 1000 kg
 • suszarnie rozpyłowe, w tym suszarnię z łożem rozpyłowym do produkcji ultragranulatu.
Zakład produkcyjny Osiek
Zakład produkcyjny Olkusz

Kompleksowe wyposażenie i uniwersalny charakter poszczególnych linii produkcyjnych zapewniają wysoką wydajność z równoczesną możliwością równoległej produkcji różnych rodzajów produktów i szybkiej zmiany asortymentu.

Nowoczesne urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych wyposażone są w systemy automatycznej kontroli i pomiarów procesów technologicznych, wizualizacji i komunikacji z funkcjonującym w firmie systemem informatycznego wsparcia zaopatrzenia, produkcji i logistyki.


 

Wszystkie urządzenia odpowiadają najwyższym standardom związanym z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Każda partia produktu podlega szczegółowej kontroli jakościowej zanim skierowana zostanie do sprzedaży.

Zakład produkcyjny Olkusz

Production plants
Production plants
Production plants
Production plants
Production plants
Zakład produkcyjny
Zakład produkcyjny
Zakład produkcyjny

CENTRUM LOGISTYCZNE

Centrum magazynowo - logistyczne działa w oparciu o wdrożony nowoczesny system informatyczny klasy WMS, który wspomaga wszystkie procesy związane z planowaniem realizacji zamówień, rezerwacją, kompletacją i wydaniem towaru z magazynu oraz doborem i organizacją transportu. Równocześnie system obejmuje obszar planowania zakupów surowców i opakowań, planowanie, nadzór i kontrolę nad realizacją produkcji oraz kontrolę jakości. 

Na podstawie zamówień klientów możliwe jest szybkie sprawdzenie i zarezerwowanie stanów magazynowych oraz skuteczne zaplanowanie produkcji w odpowiednim czasie i ilości. 

R&D Centre

Nowoczesny magazyn podzielony jest na trzy strefy:

 • Strefa przyjęć – miejsce przyjęcia towaru z dwóch zakładów produkcyjnych INTERMAG
 • Strefa magazynowa – magazyn główny wyposażony w regały wysokiego składowania
 • Strefa wydań – miejsce przygotowania zamówień do wysyłek.

Strefy przyjęć i wydań wyposażone są w niezależne rampy załadunkowe, które umożliwiają przyjęcie i ekspedycję 50 samochodów ciężarowych FTL i kontenerów dziennie.

 

Optymalizacja procesu i pełna dostępność wyrobów gotowych są gwarancją terminowych dostaw do klientów.

R&D Centre

DANE SPÓŁKI

INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ

POLSKA

Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr. 0000100441

VAT nr. 637-011-20-65

 

Wysokość kapitału zakładowego spółki 177 000 zł

Certyfikaty

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005

Certyfikat GMP+ B1

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Cu-15

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym_MIKROCHELAT Fe-13

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Mn-13

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym MIKROCHELAT Zn-15

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym BORMAX

Nagrody

"GOLD STEVIES AWARD" w międzynarodowym konkursie kreatywnym za najlepszą kampanię marketingową dla marki TYTANIT

INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2019 dla produktu AMINO ULTRA

TOP 10 BRANŻY ROLNICZEJ 2019 dla stymulatora TYTANIT

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2018 dla produktu CYNKO-BOR TURBO

INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2018 w kategorii firm średnich, za produkt BACTIM SŁOMA

DIAMENT FORBES 2017

KRAKOWSKI DUKAT dla Huberta Kardasza w kategorii menedżer firmy

MAŁOPOLSKA NAGRODA GOSPODARCZA 2016 dla najprężniej działających firm w kategorii średnich przedsiębiorstw

JAKOŚĆ ROKU 2016 dla biopreparatu BACTIM SŁOMA

GAZELA BIZNESU W XVI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm

TROJAK OLKUSKI w kategorii Przedsiębiorca roku

Wyróżnienie w I edycji konkursu INICJATOR INNOWACJI 2015 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa

DIAMENT FORBES 2015

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU 2015 w kategorii innowacja za linię produktów prozdrowotnych dla zwierząt

Projekty UE

Realizowane projekty UE

 

 

Zrealizowane projekty UE