KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 

 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Intermag Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Intermag Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100441, posiadająca nadane numery NIP: 6370112065 , REGON: 001341192.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Intermag Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
  5. Intermag Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.