Budowa hali do produkcji nawozów o właściwościach biostymulujących i innych mieszanek krystalicznych w Przedsiębiorstwie INTERMAG Sp. z o.o. « Powrót

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
2 Oś Priorytetowa: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1.  Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Tytuł projektu : Budowa hali do produkcji nawozów o właściwościach biostymulujących i innych mieszanek krystalicznych w Przedsiębiorstwie INTERMAG Sp. z o.o.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”