Modernizacja sposobu konfekcjonowania i magazynowania półfabrykatów nawozów płynnych i wyrobów gotowych. « Powrót

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Gospodarka regionalnej szansy
Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Tytuł projektu: Modernizacja sposobu konfekcjonowania i magazynowania półfabrykatów nawozów płynnych
i wyrobów gotowych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”