Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów « Powrót

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Tytuł projektu: „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.