„Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” « Powrót

  

 


DOTACJE NA INNOWACJE
 
 
Przedsiębiorstwo Intermag sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji nawozów nowej generacji do kondycjonowania i poprawy właściwości gleb. W tym celu wykorzystana będzie naturalna zdolność mikroorganizmów (bakterii, grzybów i promieniowców) m.in. do wytwarzania witamin, mineralizacji składników zawartych w glebie, tworzenia związków próchniczych i humusowych, produkcji kwasów organicznych i antyutleniaczy czy też solubilizacji fosforu. W ramach projektu prowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-386/13-00
Wartość całkowita projektu: 1 181 299,72 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 038 446,90 PLN
Wartość dofinansowania: 695 502,26 PLN
Okres realizacji: 01.06.2014r. – 31.12.2015r.

Osoba do kontaktu:
Radosław Wilk
telefon: 692 202 404,
faks: 32 64 27 044,
e-mail: radoslaw.wilk@intermag.pl
 

Przydatne linki: