„Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydrolizatów białkowych (nr POIG.01.03.01-02-016/12)” « Powrót

           Intermag sp. z o. o. wspólnie z Politechniką Wrocławską realizuje projekt pt. „ Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydrolizatów białkowych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3.: Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1.
Celem projektu jest opracowania innowacyjnej metody produkcji oraz wdrożenie do sprzedaży nowych środków wspomagających wzrost i rozwój roślin na bazie wolnych aminokwasów uzyskiwanych w procesie hydrolizy surowców białkowych.
Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.03.01-02-016/12
Wartość całkowita projektu: 3 111 527,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 930 000,00 PLN
Okres realizacji: 13.06.2013r. – 31.12.2015r.