Poszerzenie i unowocześnienie działalności badawczo-rozwojowej w Przedsiębiorstwie INTERMG Sp. z o.o. « Powrót

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Gospodarka regionalnej szansy
Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
Tytuł projektu: Poszerzenie i unowocześnienie działalności badawczo-rozwojowej w Przedsiębiorstwie INTERMG Sp. z o.o.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”