Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający krzem « Powrót


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną
Podziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu: Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający krzem


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”