„Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” « Powrót

          


Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Tytuł projektu: „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej”
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15
Wartość projektu: 10 461 300,82 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 344 323,12 zł
 
Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych preparatów agrochemicznych opartych o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin, do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej. Zadaniem nowych preparatów będzie wzbudzenie lub wzmocnienie naturalnej odporności roślin na stres biotyczny i abiotyczny.
 
W wyniku realizacji projektu na rynek wprowadzone zostaną nowe produkty wykazujące zdolność do biofortyfikacji roślin, pozwalające na produkcję żywności funkcyjnej wzbogaconej o określone mikroskładniki. Nowością będzie kompleksowe podejście do Integrowanej Produkcji Roślinnej uwzględniające skład, funkcjonalność, oraz wkomponowanie poszczególnych produktów w innowacyjne programy dokarmiania i ochrony roślin. Powyższe zaowocuje wzmocnieniem pozycji Spółki zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.