Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych « Powrót

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP (średnie przedsiębiorstwa)
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”