Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu « Powrót

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.