„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” « Powrót

 
DOTACJE NA INNOWACJE
 
Przedsiębiorstwo Intermag sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 ”Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Projekt polega na wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii wytwarzania sypkich nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu z wykorzystaniem dwustopniowego procesu odparowania wody z roztworów wodnych, co pozwoli Spółce na wprowadzenie na rynek trzech znacząco ulepszonych grup produktów.
 
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Wartość całkowita projektu: 12 544 687,00 PLN
Okres realizacji: 01.11.2013r. – 31.12.2015r.

Osoba do kontaktu:
Tadeusz Woszczek
Dyrektor ds. Produkcji
tel. +48 32 64 55 900 wew. 52
kom. +48 606 794 097
e-mail: tadeusz.woszczek@intermag.pl
 
 
Przydatne linki: