Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Przedsiębiorstwie Intermag Sp. z o.o. « Powrót

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
6.1 Paszport do eksportu
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Przedsiębiorstwie Intermag  Sp. z o.o.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”