Wdrożenie systemu B2B automatyzującego proces składania zamówień przez partnerów handlowych. « Powrót

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Społeczeństwo informacyjne  - zwiększenie innowacyjności gospodarki
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego proces składania zamówień przez partnerów handlowych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”