„Wdrożenie wyników prac B+R , celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa” « Powrót

          
 

 

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa”  (nr umowy POIR.03.02.01-12-0007/16) co umożliwiło rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych biopreparatów:

 1. BIOPREPARATY POPRAWIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY (JAKO ŚRODOWISKA WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN) o unikatowych cechach:
  1. wysoka aktywność celulolityczna konsorcjum mikroorganizmów w temp 21ºC
  2. wysoka trwałość biopreparatu, w tym wysoka odporność mikroorganizmów zawartych w biopreparacie na promieniowanie UV
  3. wysoka liczba mikroorganizmów zawarta w produkcie w formie przetrwalnikującej
  4. konkurencyjna cena
 2. BIONAWOZY W FORMIE STAŁEJ (PROSZKU LUB GRANULATU) DO NAWOŻENIA RAZ PRZYGOTOWANIA SUBSTRATU:
  1. wysoka zawartość komponentu mikrobiologicznego
  2. wysoka efektywność solubilizacji P
  3. wysoka zawartość mikroorganizmów solubilizujących fosfor w szerokim zakresie pH
  4. multifunkcyjność zastosowania umożliwiająca stosowanie różnych form aplikacji bionawozu
 3. BIOPREPARAT OGRANICZAJĄCY ŹRÓDŁO SPRAWCÓW CHORÓB UPRAW SADOWNICZYCH (PARCHA JABŁONI):
  1. wysoka zawartość składników mikrobiologicznych
  2. wysoka efektywność solubilizacji fosforu przyczyniająca się do lepszego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe
  3. duża szybkość dekompozycji liście

Celem projektu było wdrożenie na rynek grupy innowacyjnych biopreparatów będących wynikiem prac B+R realizowanych samodzielnie przez INTERMAG Sp. z o.o., jak również na zlecenie Wnioskodawcy przez IUNG Puławy, IO Skierniewice i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Efektem projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnych w skali świata biopreparatów opartych o aktywne mikroorganizmy, charakteryzujące się szeregiem unikalnych, opisanych powyżej cech i właściwości, znacząco odróżniających je od produktów obecnych na rynku światowym.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 5 659 650,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 15 469 710,00 zł

 

Ostatecznie rozliczane dofinansowanie z UE wyniosło 5 656 581,56 zł

Ostateczna wartość projektu wyniosła 22 230 331,44 zł.

 

W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z działem realizaj projektów.