Wprowadzenie na rynek produktów fitogenicznych o działaniu m.in. profilaktycznym przed kokcydiozą, przez Przedsiębiorstwo Intermag Sp. z o.o. « Powrót

Małopolski Regionalny Program Operacyjny  na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
Umowa nr: MRPO.02.02.02-12-4-0574-121-13
Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek produktów fitogenicznych o działaniu m.in. profilaktycznym przed kokcydiozą, przez Przedsiębiorstwo Intermag Sp. z o.o.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”