Wprowadzenie na rynek przez INTERMAG Sp. z o.o. preparatu nowej generacji do zwalczania pasożytów zewnętrznych drobiu « Powrót

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W ramach :   1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedza

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek przez INTERMAG Sp. z o.o.  preparatu nowej generacji do zwalczania pasożytów zewnętrznych drobiu”

Umowa o dofinansowanie:  RPMP.01.02.03-12-0032/16-00

Wartość projektu:  49.938,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:   36.400,00   zł.

 

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji preparatu do zwalczania ptaszyńca Dermanyssus gallinae, opartego o naturalne sorbenty mineralne. Rozwiązanie to będzie oparte całkowicie o bazę surowcową znajdującą się na terenie Polski.

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie optymalnego składu nowego i skutecznego preparatu do zwalczania Dermanyssus gallinae, w fermach drobiu, który będzie alternatywą dla środków chemicznych, dostępnych obecnie na rynku.

Powyższe zaowocuje wzmocnieniem pozycji Spółki zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.