Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający tytan « Powrót

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji
 Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną
 Podziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 Tytuł projektu: Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający tytan

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”