„Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa .” « Powrót

 

 

INTERMAG Spółka z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa .”

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów rizosferowych oraz endofitycznych wyizolowanych z naturalnych gleb, korzeni oraz tkanek roślinnych i zgromadzonych w repozytorium szczepów firmy INTERMAG.

 

Efektem projektu będą nowa generacja biopreparatów, zawierająca nowe konsorcja mikroorganizmów z grupy PGPR oraz specjalnie dobrane substancje biologicznie aktywne i mikroelementy pozwalający na zrównoważony rozwój rolnictwa poprzez zwiększenie efektywności plonowania poszczególnych upraw, zwiększenie ich zdrowotności oraz poprawę właściwości gleb. 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0060/17

Dofinansowanie projektu z UE: 3 043 484,35 zł

Całkowita wartość projektu: 4 338 170,54 zł