„Opracowanie innowacyjnych nawozów z dodatkiem koformulatora, poprawiającego właściwości roztworów roboczych nawozów dolistnych.” « Powrót

 

 

 

 

 

„INTERMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnych nawozów z dodatkiem koformulatora, poprawiającego właściwości roztworów roboczych nawozów dolistnych”.
 

Celem projektu jest przeprowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem będzie opracowanie innowacyjnych nawozów z dodatkiem koformulatora, poprawiającego właściwości roztworów roboczych nawozów dolistnych (innowacja produktowa w skali  międzynarodowej zgodnie z definicją podręcznika Oslo Manual).
 

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnych nawozów z dodatkiem koformulatora, poprawiających właściwości roztworów roboczych nawozów dolistnych, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresie poprawy efektywności stosowania nawozów dolistnych.
 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 729 641,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 946 344,74 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.