"Polskie Mosty Technologiczne" « Powrót

                   

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw .

Tytuł projektu: "Polskie Mosty Technologiczne" 

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2023.