Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia P.421602. « Powrót

 

TYTUŁ PROJEKTU: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia P.421602.
 

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT, wynalazku zgłoszonego przez spółkę przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzięki realizacji projektu efektem będzie, uzyskanie międzynarodowej ochrony przemysłowej.

Docelowo firma zamierza objąć swój wynalazek ochroną na obszarach:

Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Tajlandia, Rosja, Ukraina, Wietnam, USA, Kanada, walidacja w

ramach fazy europejskiej w Niemczech, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoszech.

 

Wartość projektu:                                  1 077 599,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich:              454 907,50 zł