"Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w produkcji ogrodniczej" « Powrót

                                                 

 

Projekt:

Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w produkcji ogrodniczej.

 

Akronim: EXCALIBUR

 

Czas trwania: 60 miesięcy

Rozpoczęcie: 1 czerwca 2019
 

Całkowity budżet: € 6 995 107,50

Dofinansowanie z UE: € 6 995 107,50

 

Koordynowany przez: Consiglio Per La Ricerca In Agricoltura E L'analisi Dell'economia Agraria (CREA)

 

Liczba partnerów: 16

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy na temat dynamiki różnorodności biologicznej gleby i jej synergistycznych efektów dzięki podejściom prebiotycznym i probiotycznym w ogrodnictwie, z zastosowaniem podejścia wielopodmiotowego. W tym kontekście nowe wielofunkcyjne mikrobiologiczne inokulanty glebowe (bio-inokula) i bioefektory zostaną przetestowane na trzech modelowych uprawach o znaczeniu gospodarczym (pomidor, jabłko, truskawka) w różnych warunkach eksperymentalnych i na otwartym polu w całej Europie, a efekt ich działania będzie  monitorowany w rodzimej różnorodności biologicznej. Aby wyjść poza mnogość powiązań między różnorodnością biologiczną gleby a zdrowiem roślin, Excalibur opracuje kompleksową strategię zarządzania glebą, poprawiającą efektywność praktyk uprawowych w zakresie kontroli biologicznej i nawożenia w rolnictwie.

Partnerami pracującymi nad projektami są CREA (Consiglio Per La Ricerca In Agricoltura E L'analisi Dell'economia Agraria), INHORT (Instytut Ogrodnictwa), CRPV (CRPV Centro Ricerche Produzioni Vegetali Societa Cooperativa A Responsabilita Limitata), NHM (Muzeum Historii Naturalnej) ), NIAB-EMR, KIS (Kmetijski Institut Slovenije - Agricultural Institute of Slovenia), AGROINNOVA-UNITO (Universita Degli Studi Di Torino), NIOO-KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen - Knaw), UCPH (Kobenhavns Universitet), TUGRAZ ( Technische Universitaet Graz), IN PLUS (Inoculumplus Sas), UGR (Universidad de Granada), INTERMAG (Intermag Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią), NSF EC (NSF Euro Consultants), KOB (Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee), FӦKO (Fordergemeinschstäkologucher).