Agroinnowator Nr 2 - page 14

14
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
TYTANIT
,
OPTY
CAL
,
OPTYSIL
– elitarna grupa biosty-
mulatorów i antystresantów wyruszyła na podbój winnic
w Bordeaux we Francji.
Bordeaux – najsłynniejszy na świecie region wina –
– urzeka pięknym krajobrazem, malowniczymi, zatopio-
nymi wśród winnic zamkami chateaux, średniowiecznymi
i renesansowymi miasteczkami, wybornymi apelacjami
win i przysmakami lokalnej kuchni.
Urok regionu Bordeaux mogłam podziwiać dzięki go-
ścinności naszego francuskiego partnera handlowego, który
w sezonie 2013 przeprowadził doświadczenia w winnicach
z preparatami TYTANIT, OPTYCAL i OPTYSIL. Przeprowadzo-
ne wdrożenia wykazały wysoką skuteczność wymienionych
biostymulatorów i antystresantóww uprawie winorośli.
Warunki klimatyczne we Francji w sezonie wiosennym
były bardzo niekorzystne dla uprawy winorośli. Do końca
maja utrzymywały się bardzo niskie temperatury utrudnia-
jące start wegetacji roślin, a przed zbiorami jesienią z po-
wodu intensywnych opadów i wysokiej wilgotności nasilił
się atak chorób grzybowych. Na tak trudne warunki atmos-
feryczne Francuzi postanowili zastosować unikalne w skali
światowej preparaty – TYTANIT, OPTYCAL oraz OPTYSIL.
Wyniki zdumiały plantatorów.
Zastosowanie wiosną symulatora wzrostu TYTANIT
wpłynęło korzystnie na tempo pobierania składników po-
karmowych z gleby, w szczególności odnotowano wysoką
asymilację potasu, wapnia, magnezu, cynku i żelaza z gle-
by. Dolistna aplikacja TYTANITU aktywowała również jony
żelaza, które pozytywnie wpłynęły na intensyfikację foto-
syntezy przyczyniając się do przyspieszenia rozwoju roślin
w tych trudnych warunkach. TYTANIT zaktywizował pro-
cesy życiowe zachodzące w roślinie, w tym także procesy
zapylenia i zapłodnienia, które kształtują w efekcie końco-
wym wielkość i jakość plonu.
Duże uznanie zyskał również OPTYCAL, preparat za-
wierający organiczny wapń, który aktywuje pobieranie
wapnia na dwa różne sposoby, z gleby oraz nalistnie. Po-
bieranie wapnia z gleby jest możliwe dzięki prekursorom
auksyn, które uruchomiają pompę auksynowo-wapniową.
Dodatkowo łatwo przyswajalny, organiczny wapń dostar-
czany jest bezpośrednio w zabiegu dolistnym.
Szczególnie wysokie zainteresowanie wzbudził prepa-
rat OPTYSIL. Najdzielniejszy z muszkieterów nie oparł się
nawet chorobom grzybowym w szczególności szarej ple-
śni dziesiątkującej plantacje winorośli.
Antystresant krzemowy OPTYSIL przeciwdziała nega-
tywnym skutkom stresu wywołanego czynnikami klima-
tyczno-glebowymi (tj. susza, niska temperatura, zasolenie
gleby) jak również stresu biotycznego wywołanego choro-
bami grzybowymi.
Wysoka wilgotność w regionie Bordeaux nasiliła inwazję
patogenów na plantacjach winorośli, dlatego w przypadku
winnic, zwłaszcza ekologicznych, zastosowanie antystre-
santu OPTYSIL ma kluczowe znaczenie, gdyż decyduje o ja-
kości zbioru, a w efekcie finalnymwpływa na smak wina.
Smak wina, często odbierany bardzo subiektywnie, jest
kluczemdo sukcesu w przemyśle winiarskim. O smaku wina
produkowanego w regionie Bordeaux decydują znamieni-
te rodziny, które tajniki wiedzy i doświadczenia przekazują
sobie z pokolenia na pokolenie. Degustując wino w słynnej
Chateau Dauzac marzyłam o posiadaniu własnej rodzin-
nej winnicy i jednocześnie poczułam dużą satysfakcję, że
Przedsiębiorstwo INTERMAG może wnieść drobny wkład
w doznania smakowe milionów osób kosztujących wina
z Bordeaux. Salut!
Joanna Kardasz
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook