Agroinnowator Nr 2 - page 15

15
AGRO
INNOWATOR
KONICZNKA
Nowa inicjatywa marketingowa INTERMAG KONICZYNKA
wchodzi w życie od stycznia 2014 roku
T
rwają końcowe prace nad wprowadzeniem w życie programu lojalnościowego firmy INTERMAG, skierowane-
go do partnerów handlowych spoza grona autoryzowanych dystrybutorów.
Chcąc podkreślić jak cenimy współpracę handlową z Klientami, którzy nie są naszymi autoryzowanymi
dystrybutorami, ale aktywnie promują i sprzedają produkty z naszej firmy, postanowiliśmy uruchomić dla nich
Program lojalnościowy INTERMAG KONICZYNKA.
‚
‚
Nasze logo kojarzone jest z czterolistną koniczynką…
‚
‚
Koniczynka jest symbolem szczęścia, powodzenia, sukcesu…
‚
‚
Koniczynka brzmi naturalnie i regionalnie – polski biznes dla polskiego rolnictwa…
‚
‚
Koniczynka nas wyróżnia…
Program INTERMAG KONICZYNKA jest platformą partnerskiej komunikacji z grupą naszych klientów, takich jak np.
sklepy rolnicze i ogrodnicze, które zaopatrują mniejsze gospodarstwa.
Wiemy, że nasze produkty, zdobywają coraz większe uznanie wśród rolników i ogrodników, a naszym zadaniem jest
zagwarantowanie dostępności produktów INTERMAG w punktach handlowych najbliższych każdemu gospodarstwu,
bez względu na jego wielkość.
Program będzie realizowany wspólnie ze znaną na rynku firmą SODEXO. Za zakupy określonej palety produktowej
INTERMAG dokonane u naszych autoryzowanych dystrybutorów, osoby i firmy biorące udział w Programie otrzymają
atrakcyjne nagrody. Uczestnicy na swoich kontach będą gromadzić punkty, które po przekroczeniu wyznaczonego progu
wartościowego zakupów, będą wymieniane na praktyczne nagrody.
Jesteśmy przekonani, że Program INTERMAG KONICZYNKA spotka się z dużym zainteresowaniem wśród naszych
obecnych i przyszłych Klientów.
Jan Narkiewicz-Jodko
Dlaczego „KONICZYNKA”?
SCHEMAT DZIAŁANIA PROGRAMU:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook