Agroinnowator Nr 2 - page 17

17
AGRO
INNOWATOR
KOKCIDIN
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy drobiu, można go stosować w każdym okresie
odchowu, gdyż nie wymaga okresu karencji.
Cel stosowania:
profilaktyka kokcydiozy; poprawa wskaźnika efektywności odchowu;
zwiększenie odporności na infekcje bakteryjne, grzybowe i wirusowe.
KETOWEG
Przeznaczenie:
krowy mleczne w okresie przejściowym i we wczesnej laktacji, apatyczne,
pozbawione apetytu.
Cel stosowania:
profilaktyka ketozy; zmniejszenie ujemnego bilansu energetycznego;
ograniczenie ryzyka stłuszczenia wątroby.
VITALUM ADEK
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich.
Cel stosowania:
zapewnienie dobrego startu młodych zwierząt; stymulowanie systemu
immunologicznego; poprawa pracy układów: rozrodczego, pokarmowego, krwionośnego,
mięśniowego i kostnego.
VITALUMMULTI
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich.
Cel stosowania:
szczególnie zalecany w czasie leczenia i rekonwalescencji
w celu poprawy kondycji zdrowotnej.
VITALUM B COMPLEX
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich.
Cel stosowania:
poprawa wchłaniania składników; ochrona wątroby przed stłuszczeniem;
poprawa wyglądu piór, sierści, kondycji racic i strzyków.
VITALUM VIGOR
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich.
Cel stosowania:
wzmocnienie odporności i poprawa płodności; ograniczenie ryzyka
pokarmowej dystrofii mięśniowej u młodych zwierząt.
VITALUM ANTYSTRES
Przeznaczenie:
wszystkie gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich.
Cel stosowania:
łagodzenie wszelkiego rodzaju stresów (cieplny, związany
z odsadzeniem); nawodnienie organizmu zwierzęcia i uzupełnienie puli elektrolitów;
odtruwanie organizmu z toksyn.
W pierwszym etapie na rynek wprowadzamy 7 produktów :
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20
Powered by FlippingBook