Agroinnowator Nr 2 - page 2

2
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
N
o
2 | Grudzień 2013
W numerze:
01.
List Prezesa
.................................................................. 2
02.
Pogoda nam dopisała
............................................. 3
03.
Sprawdzone doświadczalnie
............................... 7
04.
Najlepszy poligon
.....................................................9
05.
Liczy się EXTRA KLASA
. ........................................ 12
06.
Trzej Muszkieterowie
.......................................... 14
07.
KONICZYNKA
............................................................ 15
08.
Nowy początek
......................................................... 16
09.
„Rynek wrócił” do naszego miasta
................... 18
10.
Życzenia
..................................................................... 19
11.
Quiz dla czytelników
............................................. 20
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Osiek 174A
NIP 637-011-20-65
Adres do korespondencji:
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G
tel. 32 6455900, tel. 32 6427181,
fax 32 6427044
intermag@intermag.p
l,
STRATEGIA AGROINNOWACJI
D
ziałania rozwojowe INTERMAG wprowadzają w czyn
firmowe motto – AGROINNOWACJE.
Staramy się umiejętnie łączyć 25-letnie doświad-
czenie firmy z innowacyjnymi technologiami w rolnictwie
i ogrodnictwie.
W najbliższych latach rozwój firmy koncertować się będzie
wokół szeroko pojętej branży AGRO, która oprócz rolnictwa
i ogrodnictwa obejmuje również hodowlę zwierząt oraz
higienę sanitarną. Kluczowymi filarami przyjętej strategii są:
innowacja, dywersyfikacja i rozwój eksportu.
Innowacje
dotyczą nie tylko nowych produktów opartych
o unikatowe receptury, ale również sfery marketingu, obej-
mując m.in wykorzystanie technologii mobilnych.
W sezonie 2014 planujemy wprowadzenie do obrotu
unikatowych na skalę światową antystresantów. Wysoka
efektywność tych produktów została potwierdzona przez
liczne badania w renomowanych placówkach naukowych.
Dywersyfikacja
oznacza wchodzenie w nowe obszary
branży AGRO. W sezonie 2014 wprowadzamy na rynek
szeroką gamę produktów prozdrowotnych dla zwierząt,
opartych na wyciągach z ziół, witaminach i minerałach.
Oprócz innowacyjnych składów, nowe produkty odznaczać
się będą płynną formulacją, która ułatwi podawanie prepa-
ratów zwierzętom.
Rozwój eksportu
polega na intensyfikacji działań na
dotychczasowych rynkach oraz na zdobywaniu nowych.
W najbliższych latach planowane jest wprowadzenie prepa-
ratów INTERMAG miedzy innymi do Francji, Hiszpanii i wybra-
nych krajów Ameryki Łacińskiej.
Ważnym elementem strategii rozwojowej firmy jest
podkreślanie polskiego pochodzenia naszych produktów,
które kojarzone są już na świecie z najwyższymi standardami.
Często rozmawiam z naszymi zagranicznymi Konra-
hentami i w wielu krajach obserwuję jak radykalnie na
korzyść zmienia się postrzeganie polskiego rolnictwa, które
zaczyna być synonimem wysokiej jakości produktów rolnych.
Jesteśmy dumni z tego, że naszymi produktami przyczy-
niamy się do uzyskiwania bardzo dobrych rezultatów przez
polskich, a także w coraz większym zakresie, przez zagra-
nicznych rolników i ogrodników.
Prezes Zarządu INTERMAG
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...20
Powered by FlippingBook