Agroinnowator Nr 2 - page 20

Dla uważnych Czytelników przygotowaliśmy quiz, w którym do wygrania jest 5 atrakcyjnych nagród.
Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań związanych z treścią naszego biuletynu, aby wziąć udział w quizie
i wygrać praktyczne nagrody.
• Pytanie 1.
Jak nazywa się preparat ograniczający skutki wiosennych przymrozków?
• Pytanie 2.
Czy przeprowadzone zostały badania wykazujące, że OPTYSIL ogranicza porażenie roślin
przez patogeny grzybowe?
• Pytanie 3.
Które preparaty produkowane przez INTERMAG, potwierdziły swoją skuteczność
w winnicach francuskich?
• Pytanie 4.
Czy „INTERMAG KONICZYNKA” to nowa odmiana rośliny, czy program lojalnościowy?
• Pytanie 5.
W której nowej gałęzi sektora AGRO rozpoczyna działalność INTERMAG od 2014 roku?
Do wygrania praktyczne bluzy z polaru
(rozmiar prosimy wskazać przesyłając zgłoszenie)!
Podstawowe zasady konkursu:
1. Quiz polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na przedstawione pytania i przesłaniu ich drogą
e-mail na adres
lub poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
, z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych i nr telefonu osoby biorącej udział
w konkursie (Zgłoszenie).
Niezbędnym elementem Zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora
dla celów przeprowadzenia Quizu. Szczegóły dotyczące przesłania prawidłowego Zgłoszenia znajdują się w Regulaminie na stronie
2. Konkurs trwa od 1.12.2013 r. do 31.12.2013 r. W tym czasie można przesyłać zgłoszenia.
Zgłoszenia dokonane przed 1.12.2013 nie będą ważne.
3. Każda z pierwszych 5 osób, które przyślą poprawne odpowiedzi, otrzyma bluzę z polaru.
O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń!
4. O wygranej Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu konkursu na adres e-mail,
z którego dokonał zgłoszenia lub telefonicznie na numer podany w Zgłoszeniu.
Formularz Zgłoszenia oraz pełny Regulamin konkursu przedstawione
są na stronie
QUIZ
DLA CZYTELNIKÓW !!!
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20
Powered by FlippingBook